Vil du lære om SSP-rammen og den lokale handlingsplan?

10-08-2023

Er du SSP-konsulent? Så vær opmærksom på, at vi netop har åbnet for tilmeldingerne til tilvalgsmodul 1 på SSP-uddannelsen. Tilmeld dig nu og lær, hvordan du i det lokale SSP-samarbejde kan understøtte, at I arbejder systematisk med både SSP-rammen og handlingsplanen.

Social- og Boligstyrelsen udbyder en national SSP-uddannelse. Den består af et grundmodul og en række tilvalgsmoduler og har til formål at styrke SSP-medarbejdere i deres kriminalitetsforebyggende arbejde og understøtte en fælles tilgang på tværs af myndigheder og sektorer. 

Vi har netop åbnet for ansøgningerne til tilvalgsmodul 1, der afholdes i november 2023.

Tilvalgsmodul 1 har til formål at understøtte implementeringen af den nationale ramme for SSP-arbejdet Modulet skal dels give deltagerne indblik i og forståelse for SSP-rammen, dels give redskaber til at understøtte implementeringen af rammen og arbejdet med den lokale handlingsplan for SSP-indsatsen.

Rammen for SSP-samarbejdet er beskrevet på Justitsministeriets hjemmeside.

Læs om den fælles ramme for SSP-samarbejdet (pdf)

Målgruppen for tilvalgsmodul 1

Tilvalgsmodul 1 henvender sig til SSP-konsulenter, som har SSP-samarbejdet som sin primære funktion og er koordinerende i forhold til opgaver i samarbejdet. Det er en forudsætning for deltagelse, at man har en funktion i indsatsen, som knytter sig til implementering og evt. opfølgning af indsatsen.

Det er ikke nødvendigt at have gennemført SSP-uddannelsens grundmodul eller andre tilvalgsmoduler for at kunne tilmelde sig tilvalgsmodul 1.

Det lærer du på tilvalgsmodul 1

På tilvalgsmodul 1 bliver deltagerne introduceret til SSP-rammens anbefalinger og intentionerne bag. Undervisningen vil understøtte deltagernes implementering og ibrugtagning af SSP-rammen og handlingsplanen gennem fx case-eksempler fra andre kommuner, øvelser, hjemmeopgaver eller lign.

På modulet er der fokus på, hvordan deltagerne selv kan omsætte SSP-rammen i egen praksis. Deltagerne vil derfor identificere konkrete forhold i SSP-samarbejdet i egen kommune, som skal kvalificeres, og arbejde med fokus på disse på modulet. Modulet vil på denne måde give deltagerne redskaber til at implementere SSP-rammen og igangsætte konkrete forbedringstiltag i egen praksis.

Praktiske oplysninger

Undervisningen er gratis og foregår i Slagelse den 15. november og 7. december 2023.

Der er tilmeldingsfrist den 27. oktober 2023 kl. 12.00.

Interesseret?

Lyder modulet som relevant for dig eller din kollega, så læs mere på vores projektside, hvor du også kan se, hvordan du tilmelder dig:

Tilvalgsmodul 1

 

 

Kontakt

Julie Møller-Høy Worm

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her