To nye temaer om autisme

11-05-2023

Nu kan du læse to nye temaer om autisme på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside. Det ene handler om PDA, der er den engelske forkortelse for ”ekstrem kravundgående adfærd”, mens det andet giver et indblik i seksualitet og autisme. Styrelsen har tidligere udgivet andre temaer i relation til autisme, bl.a. et om skolefravær.

Hjælp og støtte til mennesker med autisme er et af de områder, der kan opleves som særligt udfordrende i kommunerne, og der kan være et stort behov for at få øget viden både blandt fagpersoner og fx forældre.

Social- og Boligstyrelsen har derfor løbende offentliggjort webtemaer, hvor vi dykker ned i forskellige aspekter af autismespektrumforstyrrelser, og nu føjer to temaer om hhv. seksualitet og den særlige profil PDA sig til rækken.

PDA – undgåelse af krav

PDA er en forkortelse for ”Pathological Demand Avoidance”, som på dansk oversættes til ”ekstrem kravundgående adfærd”.

Børn med PDA bliver typisk meget presset af hverdagens krav og kan opleve stor angst og en følelse af kontroltab, når de bliver bedt om at gøre helt dagligdags ting som fx at stå op og tage tøj på om morgenen.

Angsten fører til, at de udviser, hvad der kan kaldes ekstrem eller tvangspræget kravundgående adfærd, hvor de går langt for undgå at gøre det, de bliver bedt om. Selv harmløse forslag kan blive oplevet som krav og føre til forklaringer som ”mine ben virker ikke, så jeg kan ikke gå”. Barnet prøver at forhandle, trækker sig helt eller kan måske råbe eller kaste med ting.

Barnet gør det hverken med vilje eller for at være på tværs. Det er det, at selve kravet bliver stillet, ikke opgaven i sig selv, der er hovedårsag til angsten.

PDA betragtes ikke som en diagnose, men betegnes i stedet som en profil. Der er diskussion om, hvorvidt PDA er en del af autismespektret, eller skal betragtes som selvstændig profil.

Webtemaet giver - ud over en mere indgående beskrivelse af profilen – strategier og råd til sikre barnets læring og trivsel både i skolen og derhjemme. Der er også råd til udredningen og input til, hvordan man kan understøtte udviklingen af en sund selvforståelse hos barnet.

Se temaet om PDA

Seksualitet, køn og relationer

Det andet nye webtema handler om seksualitet og autisme.

Mennesker med autisme er – i samme grad som alle andre - interesserede i kærlighedsforhold og intime relationer, men kan have svært med at være tæt på andre og fx have en kæreste.

Deres generelle udfordringer med kommunikation og socialt samspil kan give vanskeligheder med at vedligeholde og etablere nære relationer og sætte grænser, og de kan i mindre grad end andre være vant til kropskontakt. Det kan også være vanskeligt for dem at date, fordi de har udfordringer med at aflæse andres sociale signaler, især hvis de er mere subtile.

Mennesker med autisme oplever en højere grad af kønsdiversitet end andre, og flere kan føle, at deres kønsidentitet ikke stemmer overens med deres biologiske køn.

Temaet om seksualitet og autisme giver en overordnet introduktion til området og har særskilte afsnit om bl.a. pubertet, kæresteforhold, kropsbevidsthed og seksualundervisning.  

Se temaet om seksualitet og autisme  

Tidligere temaer om autisme

Social- og Boligstyrelsen har tidligere udarbejdet andre temaer i relation til autisme. De er alle fortsat tilgængelige:

  • Inddragelse af børn og unge med autisme (primært udgivelse)
  • Piger og kvinder med autisme (webtema)
  • Skolefravær (webtema)
  • Spiseforstyrrelser(webtema)

Se alle temaerne her

Kontakt

Dorthe Bevensee
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her