Temadag: Børn og unge med massivt skolefravær og autisme

21-09-2023

Nogle børn og unge med autisme har så svært ved at gå i skole, at fraværet bliver næsten totalt. Sagerne kan være meget komplekse og fastlåste. Vær med på en af vores gratis temadage i november og få input til håndteringen fra VISOs specialister.

Du er på vej til endnu et netværksmøde om en dreng på 14 år med massivt skolefravær, autisme og angst. Han har hele sin skolegang været meget fraværende. De sidste to år har han slet ikke været i skole og har isoleret sig på sit værelse derhjemme. Han taler kun med sin mor og bruger næsten al sin tid på at spille computer. Hvordan kan I gribe det an?

Børn og unge med autisme er i højere grad end deres jævnaldrende i risiko for at få problemer med skolefravær.

Nogle udfordringer kan forebygges eller håndteres med en tidlig indsats. Mange kommuner har imidlertid også meget komplekse sager, hvor skolefraværet er omfattende, og det er svært at komme nogen vegne, fordi hele situationen opleves som fastlåst og måske også dilemmafyldt.

Er I i jeres kommune interesseret i at få input til at håndtere sådanne sager, så vær med på en af Social- og Boligstyrelsens temadage om massivt skolefravær og autisme, og få masser af viden og konkrete metoder med hjem.

Temadagen tager afsæt i, at skolefravær er en kompleks størrelse og et fælles anliggende for alle involverede i og omkring familien. Løsninger skal derfor findes i et vidtgående samarbejde, der omfatter både de relevante fagpersoner, forældre og netværk og - ikke mindst - inddrager barnets eller den unges eget perspektiv.  

Det kan I opleve på dagen

Programmet byder på oplæg og workshops med en række eksperter, der sætter fokus på hver deres aspekt af autisme og skolefravær:

Neuropædagogisk konsulent Charlotte Just Bukh, Vejlefjord Rehabilteringscenter, vil fortælle om kompleksiteten af skolefraværsproblematikker og behovet for tværprofessionelt samarbejde.  

Psykologerne Helle Bavnshøj og Henrik Læborg, begge privatpraktiserende, holder oplæg om den gode afdækning – dels af barnets/den unges egne behov og forudsætninger, dels af netværket omkring den enkelte.

Barnets/den unges perspektiv i skolefraværsudfordringer er i fokus for dagens tredje oplæg. Her vil psykolog Marie Sønderstrup Falck Hansen, Dagbehandlingsskolen Basen i København, tale om inddragelse, som på den ene side er et afgørende aspekt, på anden side også en udfordrende øvelse.

Senere på dagen vil oplægsholderne lede hver deres workshop, hvor der arbejdes med konkrete cases og præsenteres forskellige metoder og redskaber.
 
Alle fire oplægsholdere er VISO-specialister på autismeområdet og har indgående kendskab til skolefraværsproblemstillinger.  

Praktiske oplysninger

Temadagen afholdes tre steder i landet på forskellige datoer. Tilmeldingen foregår via NemTilmeld, hvor man også kan se tilmeldingsfristerne og finde et detaljeret program:

Tilmelding: Temadag i Odense 2. november 2023 Tilmelding: Temadag i København 7. november 2023 Tilmelding: Temadag i Aarhus 14. november 2023

Temadagen henvender sig bredt til lærere, pædagoger, socialrådgivere og psykologer, som arbejder med børn med massivt skolefravær og autisme.

Deltagelse er gratis.

Udgivelse og webtema

VISO har tidligere (2016) udgivet et hæfte om autisme og skolevægring. Udgivelsen samler op på erfaringerne fra en længere række VISO-sager om massivt skolefravær og kommer med konkrete anbefalinger til, hvordan man kan arbejde på området.

Hent VISO-udgivelsen om skolevægring

Styrelsen har også udarbejdet et stort webtema om autisme og skolegang. Her kan man bl.a. læse om tegn på begyndende mistrivsel i skolen og få inspiration til forebyggende og tidlige indsatser.

Se webtemaet om skolegang

Kontakt

Ellen Vibe Pedersen
Konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her