Styrk sagsbehandlingen på handicapområdet sammen med taskforcen

30-03-2023

Vil I udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen i samarbejde med os? Taskforcen på handicapområdet har nu mulighed for at hjælpe endnu flere kommuner med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Send jeres ansøgning senest den 1. maj 2023 og lad os udvikle kvaliteten sammen.

Sagsbehandling er afsættet for kommunens arbejde med at hjælpe børn, unge og voksne med et handicap. Det er her, grundlaget bliver lagt for støtten til borgerne, og derfor er det vigtigt, at kvaliteten er god.

Er I blandt de mange kommuner, der har svært ved at skabe plads til udvikling i en presset hverdag, er det måske relevant for jer at samarbejde med taskforcen på handicapområdet om et analyse- og udviklingsforløb. Vi har et indgående kendskab til kommunernes vilkår og stor erfaring med at rådgive ind i den praksis, der er i den enkelte forvaltning.  

Sådan foregår det

Taskforcen på handicapområdet er et samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen og har eksisteret i en årrække. I tæt dialog med kommunerne arbejder vi for at styrke sagsbehandlingen via forskellige tilbud og forløb, hvor vi sammen sætter fokus på at udvikle praksis.

Et analyse- og udviklingsforløb strækker sig over to år. Indledningsvist foretager taskforcen en analyse af kommunens sagsbehandling og giver på baggrund heraf anbefalinger til, hvordan kvaliteten i sagsbehandlingen kan styrkes. Efter analysen samarbejder kommunen med taskforcen om et udviklingsforløb, hvor kommunen får hjælp til at realisere anbefalingerne.

I samarbejdet med taskforcen kan I forvente at få:

  • En analyse, der peger på kommunens styrker og udfordringer
  • Anbefalinger til, hvordan jeres kommune kan styrke kvaliteten i sagsbehandlingen
  • Hjælp til at styrke kvaliteten gennem redskaber, kompetenceudvikling, sparring og viden.

Analyse- og udviklingsforløbet har både fokus på kommunens konkrete sagsbehandling og på den faglige ledelse og styring af handicapområdet i kommunen.

Læs mere om tilbuddet og find ansøgningsmateriale

Informationsmøde den 19. april 2023

Er I interesserede i at høre mere om analyse- og udviklingsforløbet, inden I søger, så vær med til vores virtuelle informationsmøde den 19. april kl. 14:00 – 15:00. Her vil I få en præsentation af indholdet af forløbet, hvad I får ud af samarbejdet, og hvad det kræver af jer.

Tilmeld jer ved at skrive til: taskforcehandicap@socialstyrelsen.dk.

Kommune om taskforceforløb

’’Samarbejdet med taskforcen har givet os mange gode opmærksomhedspunkter. Samarbejdet har støttet os i at få udarbejdet procedurebeskrivelser, og vi er blevet styrket i vores afgørelser, så de er mere ensartede og med en bedre argumentation og begrundelse til familierne. Vi har fået en meget bedre dialog med familierne og et øget fokus på kvaliteten i børnesamtalerne.’’

Socialrådgiverne, Team Børnehandicap

Kontakt

Julie Jørgensen
Fuldmægtig

Flere midler til taskforcen

Et bredt flertal i Folketinget indgik i november 2021 en aftale om udmøntning af den såkaldte reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2022-2025.

I aftalen er der afsat midler til at tilbyde endnu flere kommuner hjælp til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet gennem et samarbejde med taskforcen.