Styrk sagsbehandlingen med VUM 2.0

23-03-2023

Ønsker I at styrke brugen af den opdaterede Voksenudredningsmetode i jeres kommune? Social- og Boligstyrelsen tilbyder nu implementeringsforløb, som sætter fokus på netop de områder, der udfordrer jeres arbejde med VUM 2.0. Ansøgningsfrist: 12. maj 2023.

Voksenudredningsmetoden er for mange kommuner et uundværligt værktøj, der er med til at sikre kvalitet og lovmedholdelighed i sagsbehandlingen.

Den nuværende udgave af Voksenudredningsmetoden blev lanceret i 2020 og har bl.a. et øget fokus på helhedsorientering, retssikkerhed og borgerens egne ønsker for fremtiden og mål for indsatsen.

Mange kommuner er begyndt at anvende VUM 2.0, og endnu flere forventer at tage den opdaterede version 2.0 i brug de kommende år.

Er I blandt de kommuner, der har indledt implementeringen af VUM 2.0, men oplever udfordringer i arbejdet, kan I få rådgivning og støtte af Social- og Boligstyrelsen i form af et implementeringsforløb.

Vi tilbyder aktuelt syv forløb med opstart efteråret 2023. Ansøgningsrunden er åben nu og frem til og med den 12. maj.

Hvad er et implementeringsforløb?

I implementeringsforløbet arbejder Social- og Boligstyrelsen sammen med kommunen om at styrke brugen af VUM 2.0 på de områder, hvor der særligt er udfordringer. Desuden får kommunen viden og redskaber til at fortsætte udviklingsarbejdet på egen hånd, efter forløbet med Social- og Boligstyrelsen er gennemført.

Et implementeringsforløb strækker sig over et halvt år. Indledningsvist ansøger kommunen om én af fire pakker med hver deres fokusområde. Hvis ansøgningen imødekommes, vælger kommunen i samarbejde med styrelsen herefter de specifikke udviklingsområder, der skal arbejdes med i forløbet.

Gennem et implementeringsforløb med Social- og Boligstyrelsen kan kommunen forvente at få:

  • En kort analyse, der viser styrker og udfordringer i relation til den valgte implementeringspakke
  • Rådgivning om implementeringsbarrierer og -drivkræfter
  • Rådgivning og redskaber til at arbejde med prøvehandlinger
  • Konkret rådgivning om anvendelsen af VUM 2.0
  • Processtøtte indeholdende en række møder og workshops

I kan læse mere om forløbets indhold og de krav, I skal opfylde, her på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside:

Sådan får I et VUM-forløb

Informationsmøder 31. marts og 14. april 2023

Hvis I vil høre mere om implementeringsforløbene, inden I søger, så tilmeld jer et af vores virtuelle informationsmøder. De er gratis og holdes 31. marts og 14. april 2023 – begge dage fra kl. 10.00-11.00.  Der er tilmeldingsfrist dagen før kl. 12.

Tilmelding til informationsmøde 31. marts

Tilmelding til informationsmøde 14. april

Kontakt

Maj-Britt Lundum Storm
Specialkonsulent

Fem runder

Implementeringsforløbene udbydes hvert halve år i perioden 2023-25.

Der er fem ansøgningsrunder.

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her