Små justeringer kan have stor betydning for sagsbehandlingen

08-02-2023

Fem kommuner har gjort sig nye erfaringer med, hvordan man kan arbejde med en god og systematisk opfølgning i sager på børne- og ungeområdet. Og det behøver ikke at være krævende: Små ændringer kan betyde en mærkbar forandring for familierne. Dyk ned i vores nye inspirationsmateriale og vær med til webinar den 28. februar.

Virker det, vi satte i gang i sidste måned? Er trivslen blevet bedre, og er vi på rette spor med støtten til familien?

Det er spørgsmål, som mange rådgivere og ledere naturligt stiller sig selv og kollegerne i arbejdet med udsatte børn og unge og deres familier for at følge op på, om de valgte indsatser er de rigtige, eller om der er noget, der skal ændres på.  

Erfaringerne viser dog, at det for mange kommuner kan være vanskeligt at fastholde fokus på udvikling i barnets trivsel og at gøre opfølgningen helt systematisk.

Nemme og enkle justeringer

Den gode nyhed er, at der ikke behøver at være tale om voldsomme omlægninger eller store initiativer, for at medarbejdere og familier oplever en positiv forandring.

Nye mødeformer, fælles skabeloner, en opringning på det rigtige tidspunkt og brug af forskellige redskaber er nogle af de meget konkrete og enkle justeringer af den daglige praksis, som en række kommuner gennem de sidste år har afprøvet med positivt resultat.

Samtidig har kommunerne gjort sig erfaringer med prøvehandlinger – en metode til forandringer, hvor man systematisk arbejder med små justeringer af praksis og afprøver dem i lille skala, før de evt. implementeres bredt.

Webinar den 28. februar

Er du og dine kolleger interesserede i at høre mere, så vær med når vi afholder webinar den 28. februar kl. 13-15.

Her vil Social- og Boligstyrelsen først fortælle om at arbejde med prøvehandlinger som metode, og en af partnerskabskommunerne vil dele ud af deres erfaringer med, hvordan små justeringer har haft stor betydning for både borgere og rådgivere.

Herefter fortæller vi om erfaringer med at styrke den systematiske opfølgning på tværs af de fem partnerskabskommuner, og en af kommunerne forklarer, hvad der konkret har virket for dem.

Webinaret henvender sig til alle rådgivere og ledere, der arbejder med sagsbehandling på børne- og ungeområdet, og andre, der har interesse for, hvordan man kan arbejde med prøvehandlinger i en forvaltning.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig og skal ske senest d. 27.februar kl. 12. Webinaret afholdes over Zoom. Link til deltagelse udsendes dagen før.

Se programmet og tilmeld dig via NemTilmeld

Inspirationsmateriale

Du har også mulighed for at blive klogere på projekterfaringerne i et netop udgivet inspirationsmateriale.

Materialet er tilgængeligt på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan finde redskaber, I kan bruge, hvis I selv vil arbejde med prøvehandlinger eller med at styrke den systematiske opfølgning.

Hent inspirationsmateriale og redskaber

Om projektet

Projektet "Systematisk fokus på progression i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet" løb fra juni 2019 til december 2022.

I et tæt partnerskab med Brønderslev, Fredericia, Herlev, Roskilde og Silkeborg kommune er der gjort erfaringer med, hvordan man via prøvehandlinger kan arbejde med en systematisk opfølgning med fokus på barnets eller den unges trivsel.

Kontakt

Louise Austeen Leth
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her