Sæt fokus på samarbejdet på tværs af handicap- og beskæftigelsesområdet

04-10-2023

Få inspiration til, hvordan man kan arbejde helhedsorienteret i sagsbehandlingen. Vær med enten den 14. eller 15. november 2023, når taskforcen på handicapområdet inviterer til en virtuel temadag, hvor vi går tæt på de gode erfaringer for samarbejdet mellem voksenhandicap- og beskæftigelsesområdet.

Borgere med et handicap står ofte uden beskæftigelse, selvom mange har meget at bidrage med og ønsker sig et arbejde.

Skal det lykkes at hjælpe flere i job, er det vigtigt, at der skabes sammenhæng på tværs af beskæftigelses- og handicapområdet, så borgerne får en helhedsorienteret indsats, der kan hjælpe dem med komme i job.

Myndighedsområdet spiller her en central rolle i at sikre det gode tværfaglige samarbejde, så indsatsen opleves som sammenhængende og meningsfuld for borgerne. 

Har I i jeres kommune lyst til at få viden og inspiration til at understøtte det gode myndighedssamarbejde, så vær med, når Social- og Boligstyrelsen i november inviterer til en virtuel temadag, hvor vi sætter fokus på den helhedsorienterede sagsbehandling mellem handicap- og beskæftigelsesområdet.

Det kan du opleve

På temadagen vil Ankestyrelsen udfolde lovgivningen og praksis på området. Bestemmelserne for ressourceforløb og førtidspension bliver skitseret, og der sættes fokus på snitfladen mellem mentorordning og socialpædagogisk støtte, herunder formålet med disse bestemmelser.

Hvilke erfaringer har taskforcen på handicapområdet gjort sig om helhedsorienteret sagsbehandling mellem voksenhandicap- og beskæftigelsesområdet? Det belyser vi ud fra viden og erfaring fra 14 udviklings- og analyseforløb.

Sputnik, en dagbehandlingsskole i København og VISO-leverandør, vil med afsæt i erfaringer fra praksis zoome ind på, hvordan man på myndighedsområdet kan arbejde tættere sammen på tværs af beskæftigelses-, uddannelses- og socialområdet.

Temadagen vil blive rundet af med et oplæg fra Aalborg AKTIV fra Aalborg Kommune, der sætter fokus på, hvordan de understøtter meningsfuld beskæftigelse for borgere med handicap og det samarbejde, der er etableret mellem voksenhandicap- og beskæftigelsesforvaltningerne.

Praktiske oplysninger

Temadagen er gratis og henvender sig til dig, der er kommunal myndighedsleder, faglig koordinator, udviklingskonsulent eller sagsbehandler, og som arbejder i snitfladen mellem voksenhandicap- og beskæftigelsesområdet.

Temadagen afholdes via Zoom og tilbydes både den 14. og  den 15. november 2023, begge dage fra kl. 8.30 – 12.00. 

Der er tilmeldingsfrist dagen før kl. 14.

Der er samme program de to dage, og man kan derfor deltage der, hvor det passer bedst.

Tilmeld dig temadagen 14. november

Tilmeld dig temadagen 15. november

Link til deltagelsen sendes ud senest kl. 8.00 samme dag, som temadagen holdes.

Om taskforcen på handicapområdet

Taskforcen er et samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen. Taskforcen afholder fire årlige temadage for kommunerne, hvor der tages afsæt i et tema inden for sagsbehandling på handicapområdet.

Taskforcen tilbyder også kommunerne korte læringsforløb samt lange analyse- og udviklingsforløb. Begge dele kan søges via Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om taskforcens tilbud

Nyheden er opdateret 2. november 2024, idet et indslag om en kommune, der skulle fortælle om deres sagsbehandling, er udgået af programmet. Red.

Mathilde Marie Andersen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her