Sådan kan udsatte borgere inkluderes i foreningslivet

12-09-2023

Hvordan kan vi hjælpe flere børn, unge og voksne, der har et handicap eller særlige sociale problemer, til at indgå i lokale fællesskaber? Det har været målet for 15 meget forskellige projekter på tværs af civilsamfund, frivilligcentre og kommuner. En ny udgivelse samler op på erfaringerne og giver konkrete råd.

Unge fra udsatte boligområder. Isolerede ældre fra mange kulturer. Voksne med hjerneskade. Børn med kognitive udfordringer.

Det er blot nogle af de mange og meget forskelligartede grupper, der i 2020 blev tilgodeset med midler fra en ny pulje til samarbejdsprojekter på tværs af civilsamfund, frivilligcentre og kommuner.

Deltagere og frivillige

Ideen med puljen var at inkludere flere mennesker med forskellige typer af problemer og udfordringer i lokale fællesskaber.

Børn, unge, voksne og ældre har taget del i både almene og målgruppespecifikke fællesskaber. Enten ved at deltage på lige fod med andre borgere. Eller ved at være frivillige og hjælpe andre i samme situation som dem selv – til gavn for både den enkelte, de andre deltagere og foreningerne.

Til inspiration for andre, der har lyst til at arbejde med lignende initiativer, har Social- og Boligstyrelsen nu samlet op på de i alt 15 projekter i en rapport. Udgivelsen har ikke mindst fokus på de fremadrettede perspektiver og videregiver gode råd fra projekterne i forbindelse med både det tværsektorielle samarbejde og borgersamarbejdet:

Dyrk de personlige relationer

Centralt for det tværsektorielle samarbejder er bl.a., at parterne tager ejerskab over projektet, og man tidligt får en formaliseret samarbejdsaftale.

Undervejs i projektet er det vigtigt at dyrke de personlige relationer og holde god kontakt ved gennem løbende at holde fysiske møder. Senere handler det særligt om at have blik for forankringsmulighederne i samarbejdet både fagligt og økonomisk.

Tryghed og fleksibilitet for borgerne

Rådene om borgernes inklusion understreger vigtigheden af kendskab til målgruppen og god formidling af projektet.

I næste fase er det centralt at være opmærksom på evt. barrierer for borgernes deltagelse. Mulighed for at følges med nogen til aktiviteterne, en vært på stedet og fokus på dannelsen af et trygt miljø kan være vigtige faktorer, der kan understøtte den enkeltes motivation for at være med.

Væsentligt er også, at deltagelsesmulighederne er fleksible, og at aktiviteterne kan tilpasses borgernes interesser.

Pjece med de vigtigste pointer

Erfaringsopsamlingen er målrettet frivillige foreninger, men kan også bruges af eksempelvis kommuner og frivilligcentre, som vil vide mere om tværsektorielle samarbejder med henblik på at inkludere udsatte borgere i foreningslivet.

Ud over rapporten er der udgivet en kort pjece med de vigtigste pointer og råd.  

Hent pjecen og erfaringsopsamlingen

 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her