Sådan kan I styrke indsatsen mod overgreb

31-05-2023

Social- og Boligstyrelsen udgiver 15 anbefalinger til arbejdet med at forebygge, opspore og håndtere overgreb mod børn og unge. Kommuner kan få gratis rådgivning af videnscentret SISO til at omsætte anbefalingerne i praksis. Anbefalingerne handler både om fysisk og psykisk vold samt seksuelle overgreb

Børn og unge skal skærmes mod overgreb – uanset om det drejer sig om seksuelle overgreb, psykisk vold eller fysisk vold.

Opgaven kan dog være udfordrende, blandt andet fordi overgreb er så tabuiseret. Ofrene kan føle stor skyld og skam og have svært ved at betro sig, og også for fagpersoner kan det være et svært emne at tage op.

Bekræftes en mistanke om overgreb, kan det være en vanskelig proces at håndtere sagen på en måde, så barnet eller den unge faktisk oplever at få hjælp.  

At arbejde systematisk med forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb stiller krav til alle led i organisationen. Det kalder på et overordnet fokus, hvor der sættes rammer og retning for arbejdet. Der er også behov for viden og kompetencer, en kultur med fokus på åbenhed og dialog samt mulighed for sparring.

For at gøre det lettere for kommuner og andre centrale aktører at skabe en god og konsekvent praksis på området udgiver Social- og Boligstyrelsen nu en række anbefalinger. Anbefalingerne er udarbejdet af styrelsens videnscenter SISO, der har mangeårig ekspertise på feltet.  

15 anbefalinger

De 15 anbefalinger er opdelt i fire fokusområder: forebyggelse, opsporing, håndtering og kommunale beredskaber.

De første tre fokusområder handler om den konkrete faglige praksis på børne- og ungeområdet, mens det fjerde har fokus på styring og tilrettelæggelse.

Nogle af anbefalingerne retter sig primært mod én eller enkelte faggrupper, mens andre henvender sig til det samlede børne- og ungeområde. Da der er en overordnet sammenhæng mellem alle anbefalingerne, kan det være en fordel at læse dem i sin helhed, inden man udvælger den eller de anbefalinger, man vil have særligt fokus på.

Alle anbefalinger er bygget op på samme måde: 

  • Anbefalingen
  • Den primære målgruppe for denne anbefaling
  • Den faglige begrundelse for anbefalingen ud fra forskningsmæssig og erfaringsbaseret viden
  • Konkrete forslag til, hvordan man kan arbejde med anbefalingen i praksis – på organisatorisk, ledelses- og medarbejderniveau.

Udover anbefalingerne er der udarbejdet en plakat med et grafisk overblik over værdigrundlag, organisatoriske forudsætninger, fokusområder og anbefalinger. Plakaten kan printes i A4- eller A3-størrelse.

Hent anbefalinger og plakat

Rådgivning

Social- og Boligstyrelsens videnscenter SISO tilbyder rådgivningsforløb om overgreb til kommuner, som ønsker at styrke deres arbejde med forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb.

Forløbene er gratis og kan have fokus på et specifikt emne, kommunen ønsker at arbejde med, fx tidlig opsporing af overgreb på dagtilbudsområdet, styrket myndighedshåndtering af sager om overgreb eller revidering og implementering af det kommunale beredskab.

Læs mere om SISO’s rådgivning på overgrebsområdet

Kontakt

Lis Toft Madsen

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her