Pulje: Venskabsfamilier og støttepersoner til anbragte børn og unge

21-09-2023

Der er udmeldt en ansøgningspulje til venskabsfamilier og støttepersoner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Puljen retter sig mod civilsamfundsorganisationer. Ansøgningsfrist: 7. november 2023 kl. 12.00.

Børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, skal have mulighed for at have en stabil voksenstøtte i deres liv. Det skal være en relation, der er båret af frivillighed og bunder i et ønske om at skabe en relation med barnet eller den unge, der varer ved – også efter anbringelsen.

Hidtil har dette været en støtteperson i barnets eller den unges familie eller netværk. Med barnets lov, der træder i kraft den 1. januar 2024, kan der også være tale om en såkaldt venskabsfamilie.  

Loven åbner desuden mulighed for, at kommunerne kan samarbejde med civilsamfundsorganisationer om at løse opgaven med at finde en støtteperson eller en venskabsfamilie til disse børn og unge.

Det er baggrunden for en ny ansøgningspulje fra Social- og Boligstyrelsen, der nu er åben for ansøgninger.

Med puljen kan der søges tilskud til, at civilsamfundsorganisationer kan rekruttere, screene og vejlede venskabsfamilier og støttepersoner, så de kan matches med de børn og unge, der ønsker dette.

Der er afsat 11,5 mio. kr. til civilsamfundsorganisationer fra perioden 1. januar 2024 til 31. december 2025.

Fra 2026 overgår ordningen til varig driftstilskud på 1,5 mio. kr. årligt. Det betyder, at tilskudsmodtagere fra ansøgningspuljen tildeles direkte tilskud til driften af ordningen, såfremt finansloven vedtages med det forventede beløb.

Målgruppe

Målgruppen er børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 7. november 2023 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af civilsamfundsorganisationer, enten enkeltvis eller i samarbejde.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes MitID Erhverv (med foreningens CVR-nummer) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger. 

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen afholder virtuelt informationsmøde den 4. oktober 2023 kl. 10.00-10.45, hvor man kan høre mere om puljen og ansøgningsprocessen.

Tilmeld dig informationsmødet her

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her