Pulje: Driftsstøtte til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger (ULHAN)

29-03-2023

Der er udmeldt en ansøgningspulje til driftsstøtte til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger samt landsdækkende foreninger for en eller flere sjældne diagnoser. Ansøgningsfrist: 17. maj 2023 kl. 12.00.

Social- og Boligstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje til driftsstøtte.

Puljen kan søges af landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger (handicap-delpuljen) samt landsdækkende foreninger for én eller flere sjældne diagnoser (sjældne-delpuljen). Ansøgningspuljen er også kendt som ULHAN.

Beløbet er et acontobeløb, og der kan komme en efterregulering i løbet af 2024.

Formålet med ansøgningspuljen er at yde driftsstøtte, så puljemodtagerne kan styrke deres arbejde på det sociale område i form af generel interessevaretagelse og konkrete aktiviteter for personer med handicap.

Ansøgningspuljen er delt op i to delpuljer:

  1. Landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger (97,6 pct.)
  2. Landsdækkende foreninger for én eller flere sjældne diagnoser eller sjældne handicap (2,4 pct.)

Midlerne forventes afsat på finansloven for 2023 og udmøntes under forudsætning af finanslovens endelige vedtagelse.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er personer med handicap og pårørende.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 17. maj 2023 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Handicap-delpuljen kan søges af landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger samt paraplyorganisationer på handicapområdet.

Sjældne-delpuljen kan søges af landsdækkende foreninger for én eller flere sjældne diagnoser eller sjældne handicap samt paraplyorganisationer på handicapområdet.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen 

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen afholder virtuelt informationsmøde den 20. april 2023 kl. 10:00, hvor der orienteres nærmere om ansøgningsprocessen.

Tilmeld dig informationsmødet

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her