Pulje: Støtte til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI) 2023

29-03-2023

Social- og Boligstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje til støtte til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI) Ansøgningsfrist: d. 17. maj 2023 kl. 12.00.

Social- og Boligstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje til driftsstøtte. Formålet med ansøgningspuljen er at fremme den frivillige sociale indsats i landet ved at styrke landsækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål.

Det forventes, at de støttede organisationer yder konkret støtte til målgruppen og generel interessevaretagelse af målgruppens fællesinteresser.

Ansøgningspuljens forventelige størrelse afventer den endelige vedtagelse af finansloven for 2023. Det endelige beløb til udmøntning afhænger af regnskabet for Danske Spil og Klasselotteriet for 2022.

Målgruppe

Målgruppen er borgere, som har lovligt ophold i Danmark, og som har behov for en social indsats.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er landsdækkende frivillige sociale organisationer, der yder en social indsats for en målgruppe inden for det sociale område.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 17. maj 2023 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen afholder den 19. april kl. 14.00 – 14.45 et virtuelt infomøde om ansøgningspuljen.

Tilmeld dig infomødet

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her