Pulje: Styrket ambulant indsats til voldsudsatte voksne

29-06-2023

Der er udmeldt en ansøgningspulje til at styrke den ambulante indsats til mænd og kvinder, der er udsat for vold i nære relationer. Ansøgningsfrist: 8. september 2023 kl. 12:00.

Både mænd og kvinder kan blive udsat for vold af fx deres partner eller af familien.

Mange søger ikke selv hjælp. Gennem de senere år har der både fra politiets side og i kommunerne været et stort fokus på opsporing af voldsudsatte, og det har ført til en øget efterspørgsel på tilbud om støtte, herunder ambulante forløb.

Social- og Boligstyrelsen har på den baggrund udmeldt en ansøgningspulje på 11,0 mio. kr. til at styrke den ambulante indsats til voldsudsatte voksne.

Ambulante forløb giver mulighed for at yde hjælp, inden volden eskalerer, og kan være et alternativ til dem, ikke har behov for eller ønsker et krisecenterophold.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er borgere, fra 18 år og opefter, der er udsat for vold i nære relationer, og eventuelt deres pårørende.

Projektets målgruppe kan være rettet mod kvinder, mænd eller begge køn.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er specialiserede aktører, der i forvejen tilbyder ambulante forløb til voldsudsatte voksne.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes MitID Erhverv (med foreningens CVR-nummer) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger. 

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 8. september 2023 kl. 12:00.    

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen afholder et virtuelt informationsmøde om puljen den 16. august 2023 kl. 10:15-11:00, hvor der orienteres nærmere om ansøgningsprocessen.

Yderligere oplysninger om puljen og tilmelding til infomødet

 

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her