Pulje: Støtte til særlige sociale formål (SærligSoc)

21-06-2023

Der er udmeldt en ansøgningspulje til særlige sociale formål (SærligSoc). Der gives i år støtte til gruppebaserede forløb for børn, unge eller voksne med samme type livsudfordring.  Ansøgningsfristen er den 4. september 2023 kl. 12.00.

Social- og Boligstyrelsen har netop udmeldt en ansøgningspulje på 11,19 mio. kr. til frivillige landsdækkende organisationer og foreninger med et socialt formål.

Ansøgningspuljens formål er at styrke den samlede sociale indsats i samfundet gennem tilskud til frivilligt socialt arbejde. Der ydes tilskud til projekter, der styrker den frivillige ulønnede indsats og samtidig forebygger og afhjælper sociale problemer for borgere i Danmark inden for årets tema.

Puljens tema

Ansøgningspuljens tema i år er gruppebaserede forløb for sårbare børn, unge eller voksne med samme type livsudfordring. Forløbene skal have fokus på deltagernes gensidige støtte gennem samtale og aktiviteter.

Det er et krav, at forløbene er båret af den frivillige indsats i organisationen og faciliteres af frivillige.

Hvem kan søge?

Ansøgerkredsen er frivillige organisationer, foreninger eller lignende med et socialt formål, der er landsdækkende, har et landsdækkende sigte og/eller dækker et større geografisk område.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er mennesker, der har sociale problemstillinger eller er i en svær livssituation.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist mandag den 4. september 2023 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen afholder virtuelt informationsmøde den 8. august 2023 kl. 13:00, hvor der orienteres nærmere om ansøgningsprocessen.

Tilmeld dig infomødet

Tilbud om rådgivning og vejledning

Social- og Boligstyrelsen tilbyder frivillig rådgivning og vejledning til tilskudsmodtagere i projektperioden. Rådgivning og vejledning omfatter bl.a. opstartsmøde kort efter projektstart og et midtvejsmøde. Det er også muligt at modtage individuel rådgivning.

Der kan søges om støtte fra ansøgningspuljen til dækning af transport og andre relevante udgifter, hvis man som tilskudsmodtager ønsker at deltage i aktiviteter i forbindelse med rådgivning og vejledning.

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her