Pulje: Øget kvalitets- og kompetenceudvikling i socialpsykiatrien

14-11-2023

Social- og Boligstyrelsen genudmelder de resterende midler fra ansøgningspuljen til støtte til øget kvalitets- og kompetenceudvikling i socialpsykiatrien. Midlerne kan søges af både offentlige og private botilbud og bostøtteteams. Ansøgningsfrist: 28. november kl. 12:00.

Det fremgår af det faglige oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien, at der er behov for øget kompetenceudvikling af medarbejdere i socialpsykiatrien. Det gælder både i forhold til socialfaglig og sundhedsfaglig viden.

Social- og Boligstyrelsen udmeldte på den baggrund en ansøgningspulje i august 2023 på 25.511.000 kr. til et kvalitetsløft af socialpsykiatrien.

Social- og Boligstyrelsen har efter endt sagsbehandling ikke udmøntet puljen fuldt ud og genudmelder derfor puljen med det resterende beløb på 4.201.063 kr. 

Konkret kan der søges midler til at løfte enkelte medarbejderes kompetencer gennem deltagelse i individuelle kurser.

Der kan også søges midler til et bredere kvalitetsløft af et bostøtteam eller et botilbud - enten via kollektiv kompetenceudvikling af medarbejderne eller gennem andre former for aktiviteter, der kan øge kvaliteten af indsatsen til borgerne.       

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er medarbejdere på socialpsykiatriske botilbud og bostøttemedarbejdere i socialpsykiatrien.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 28. november 2023 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommunale, regionale og private socialpsykiatriske botilbud og bostøtteteams. Det er de enkelte tilbud, der kan søge puljen.

Ansøgere, der tidligere har søgt og har modtaget støtte, er velkomne til at søge igen om supplerende midler. Det samme gælder ansøgere, der før har fået afslag. Det bemærkes, at den samme ansøger samlet ikke kan modtage mere end ansøgningsloftet. Kriterierne for at modtage støtte er uændret.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

 

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her