Pulje: Øget kvalitets- og kompetenceudvikling i socialpsykiatrien

10-08-2023

Der er udmeldt en ansøgningspulje til støtte af øget kvalitets- og kompetenceudvikling i socialpsykiatrien. Miderne kan søges af både offentlige og private botilbud og bostøtteteams. Ansøgningsfrist: 21. september 2023 kl. 12:00.

Det fremgår af det faglige oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien, at der er behov for øget kompetenceudvikling af medarbejdere i socialpsykiatrien. Det gælder både i forhold til socialfaglig og sundhedsfaglig viden.

Social- og Boligstyrelsen har på den baggrund udmeldt en ansøgningspulje på 25.511.000 kr., der skal bidrage til et kvalitetsløft af socialpsykiatrien.

Konkret kan der søges midler til at løfte enkelte medarbejderes kompetencer gennem deltagelse i individuelle kurser.

Der kan også søges midler til et bredere kvalitetsløft af et bostøtteam eller et botilbud - enten via kollektiv kompetenceudvikling af medarbejderne eller gennem andre former for aktiviteter, der kan øge kvaliteten af indsatsen til borgerne.       

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er medarbejdere på socialpsykiatriske botilbud og bostøttemedarbejdere i socialpsykiatrien.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 21. september 2023 kl. 12:00.  

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommunale, regionale og private socialpsykiatriske botilbud og bostøtteteams. Det er de enkelte tilbud, der kan søge puljen.

Læs mere om puljen

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen afholder et virtuelt informationsmøde om puljen den 23. august 2023 kl. 13:30, hvor der orienteres nærmere om ansøgningsprocessen.

Tilmelding til infomødet

Opdatering 11. august 2023: Ansøgningsfristen i brødteksten stod ved en fejl først angivet til den 20. september 2023, men er nu rettet til den 21. september 2023. Datoen har hele tiden fremgået korrekt øverst i den indledende manchet. Red.

Senest opdateret 11-08-2023

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her