Pulje: Kvalitet i anbringelsen i forbindelse med skolegang og læring

14-09-2023

Det er nu muligt at søge midler til at styrke skolegang og udvikle sammenhængende læringsmiljøer for institutionsanbragte børn og unge. Midlerne er udmeldt i en ansøgningspulje og kan søges af kommuner i samarbejde med døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. Ansøgningsfrist: 16. november 2023 kl. 12.00.

Der er behov for, at anbragte børn og unge får en bedre skolegang med større fagligt udbytte. Kun 36 pct. af børn og unge, der er anbragt på en døgninstitution eller et socialpædagogisk opholdssted, gennemfører folkeskolen og endnu færre - 16 pct. - tager en ungdomsuddannelse.

Social- og Boligstyrelsen har på den baggrund udmeldt en ansøgningspulje på 10.2 mio. kr. til at udvikle (modne) en indsats, der understøtter et systematisk arbejde med anbragte børn og unges læring og skolegang.

Om indsatsen

Indsatsen skal sikre, at skoler og anbringelsessteder samarbejder om at udvikle sammenhængende læringsmiljøer, hvor barnet/den unge er i centrum for indsatsen og mødes med faglige forventninger og en helhedsorienteret støtte. Der vil samtidig være fokus på, at anbringelsessteder opbygger en kultur og faglig praksis, der vægter læring, faglig udvikling og skolegang.

Indsatsperioden løber fra 2024 til 2026. Deltagende kommuner og anbringelsessteder får mulighed for at arbejde udviklingsorienteret med egen praksis og vil modtage kompetenceudvikling og støtte til indsatsen undervejs. Indsatsen beror på, at kommuner og anbringelsessteder etablerer et ledelsesmæssig, organisatorisk og tværfagligt samarbejde på tværs af skole- og socialområdet om at arbejde systematisk med anbragte børn og unges læring.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er børn og unge, som er anbragt på enten kommunale, regionale, eller selvejende døgninstitutioner samt socialpædagogiske opholdssteder, og som går i 0.-10. klasse i grundskolen i samme kommune, som anbringelsesstedet er beliggende i.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den. 16. november 2023 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner i samarbejde med kommunale, regionale og selvejende døgninstitutioner samt socialpædagogiske opholdssteder i egen kommune. Kommuner skal indgå samarbejde med mindst to anbringelsessteder. Det forventes, at op til 6 kommuner kan opnå støtte.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes MitID Erhverv (med kommunens CVR-nummer) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Informationsmøde

Der vil være mulighed for at deltage i virtuelt informationsmøde den 27. september 2023 eller den 29. september 2023. Tilmelding sker nedenfor via NemTilmeld:

Tilmelding til mødet 27. september

Tilmelding til mødet 29. september

 

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her