Pulje: Indsatser for børn og unge, der er vokset op med vold i hjemmet

06-09-2023

Der er udmeldt en ansøgningspulje til indsatser for børn og unge, der er vokset op med vold i hjemmet. Indsatsen skal forankres i specifikke gruppe- og netværksaktiviteter for at understøtte især barnet eller den unges mulighed for at spejle sig i andre ligesindede. Ansøgningsfrist: 31. oktober 2023 kl. 12:00.

Social- og Boligstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 10 mio. kr., der skal være med til at styrke trivslen blandt børn og unge, der er vokset op med vold i familien og forebygge, at volden går i arv.

Puljemidlerne kan bruges til gruppeaktiviteter, rådgivning, støtte og netværksmuligheder til målgruppen.  Aktiviteterne skal især understøtte, at det enkelte barn kan få lov til at dele sin historie med andre børn i samme situation, så barnet hjælpes med følelsen af skyld, skam og at være anderledes.

De puljestøttede projektaktiviteter skal ses som supplerende og kan således ikke erstatte kommunernes forpligtelse til at tilbyde støtte og behandling til målgruppen, hvis der er behov for det.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er børn og unge i alderen 6-17 år, der er vokset op med vold i familien.

Målgruppen omfatter både børn og unge, der har modtaget behandling, og børn og unge, der ikke har et aktuelt behandlingsbehov, men som kan have behov for støtte og omsorg som supplement til den terapi der har fundet sted, eller fortsat pågår.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 31. oktober 2023 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner og sociale frivillige organisationer og foreninger.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes MitID Erhverv ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger gennem Tilskudsportalen.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Informationsmøde

Der vil være mulighed for at deltage i et gratis informationsmøde møde mandag 25. september 2023 kl. 11:00, hvor man kan høre mere om puljen.

Tilmelding til infomøde

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her