Pulje: Indsats til personer med udviklingshæmning og et problematisk forbrug af rusmidler

26-09-2023

Der er udmeldt en ansøgningspulje til udvikling af en behandlings- og støtteindsats til personer med udviklingshæmning eller lignende, der har et problematisk forbrug af rusmidler. Ansøgningsfrist: 20. november 2023 kl. 12.00.

En national vidensafdækning fra 2022 viser, at to ud af tre personer med udviklingshæmning, der har problemer med stoffer eller alkohol, ikke får behandling for deres rusmiddelproblem.

Årsagen til den manglende behandling er bl.a., at personer med udviklingshæmning kan have svært ved at drage nytte af eksisterende behandlingsindsatser, som ofte er baseret på metoder, der kræver kognitive forudsætninger på et niveau, som denne målgruppe ikke besidder.

Social- og Boligstyrelsen har nu udmeldt en ansøgningspulje på 11,8 mio. kr. og søger 4-5 kommuner til et samarbejde om at udvikle en tilpasset indsats, der kan løse denne udfordring, og derved sikre en realisering af behandlingsgarantien, som blev indført i 2005. Målet er, at der ved projektperiodens udløb er en stærk, velbeskrevet indsats, som er brugbar i kommunal praksis og kan bringes i spil i andre kommuner.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er voksne med udviklingshæmning eller lignende kognitive vanskeligheder, der har et problematisk forbrug af rusmidler.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes MitID Erhverv ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 20. november 2023 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen afholder den 10. oktober kl. 10.00 - 11.00 et virtuelt infomøde om ansøgningspuljen.

Tilmelding til infomødet 10. oktober

 

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her