Pulje: Indretning af ældrevenlige byer

29-08-2023

Der er udmeldt en ansøgningspulje til ældrevenlig indretning af byrum til gavn for ældres sundhed og trivsel og indsatsen mod ensomhed. Midlerne kan søges af kommuner, der ønsker at involvere de ældre i byudviklingen. Ansøgningsfrist: 25. oktober 2023 kl. 12.00.

Den voksende ældrebefolkning stiller nye krav til byrummenes indretning, så det kan sikres, at ældre kan komme sikkert omkring, og at de trygt kan deltage i sociale aktiviteter, foretage indkøb og besøge venner og familie. 

Når ældre involveres systematisk i byudviklingen, er det med til at sikre, at byen bruges af flere, og at byen er en god ramme for de ældres livskvalitet og sundhed. En ældrevenlig by og et inkluderende by- og lokalmiljø kan således medvirke til at øge livsglæden, styrke fællesskabet og mødet mellem generationer og fremme et mere aktivt liv for de ældre.

Social- og Boligstyrelsen har på den baggrund udmeldt en ansøgningspulje på 30,6 mio. kr., der kan understøtte, at ældre involveres i udviklingen af deres by.  

Midlerne kan blandt andet anvendes til lønninger og frikøb af medarbejdere, der skal arbejde med forskellige aktiviteter til involvering af målgruppen i indretningen af ældrevenlige byrum. Midlerne kan ikke anvendes til at dække udgifter til anlæg, ombygning og renovering.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er ældre borgere fra og med 65 år.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 25. oktober 2023 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen  

Inspiration og fagligt grundlag

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet to publikationer, som ansøgningen og det senere arbejde skal tage afsæt i. Begge udgivelserne er tilgængelige på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

”Brugbar by for seniorer – Idékatalog”, der bl.a. indeholder en række eksempler på byrum, som er ældrevenligt indrettet.

Hent: Brugbar by for seniorer - Idékatalog (pdf)

”Brugbar by for seniorer – Værktøjskasse” som bl.a. indeholder forslag til metoder og gode eksempler på involvering af ældre, så endnu flere ældres viden, ønsker og behov inddrages.

Hent: Brugbar by for seniorer - Værktøjskasse (pdf)

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her

Kontakt

Tilskudsadministration