Pulje: ICM-støtte til unge i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed

23-05-2023

Der er udmeldt en ansøgningspulje til støtte af unge, der enten er i hjemløshed eller risikerer at komme det. Indsatsen til de unge, der skal baseres på metoden Intensive Case Management (ICM), skal sikre tryghed i hverdagen og støtte i overgangen til voksenlivet. Ansøgningsfrist: 10. august 2023 kl. 12:00.

Mange af de unge, der er i hjemløshed eller er i risiko for det, kæmper med betydelige problemer ud over manglen på bolig, fx misbrug eller psykiske vanskeligheder. Unge med grønlandsk herkomst kan være yderligere udsatte på grund af sproglige og kulturelle barrierer. 

Der skal derfor udvikles en specialiseret indsats til unge, der er i eller i risiko for hjemløshed, som kan tage højde for kompleksiteten af de unges vanskeligheder. Indsatsen skal understøtte, at de unge opnår tryghed i hverdagen og støttes i overgangen til et voksenliv med en stabil boligsituation, uddannelse og job.

Social- og Boligstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 16,4 mio. kr. til formålet.

Indsatsbeskrivelse

Indsatsen består af den specialiserede støttemetode ICM suppleret med øvrige elementer og skal foregå i tæt samarbejde med den kommunale ungeindsats (KUI). Der skal være et væsentligt fokus på forebyggelse og opsporing.

Kommunerne, der modtager midler fra puljen, får mulighed for at:

  • udvikle egen praksis for unge i målgruppen
  • modtage kompetenceudvikling i opsporing af unge i risiko for hjemløshed og i støttemetoden ICM
  • udvikle en ny indsats og erfaringsudveksle med andre kommuner
  • modtage processtøtte til udvikling og implementering af indsatsen og dens kerneelementer

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er unge, herunder unge med grønlandsk herkomst, mellem 17 og 25 år, der er i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed.

Målgruppen med grønlandsk herkomst omfatter unge i Danmark, der er født i Grønland, eller som har en forælder, der er født i Grønland.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 10. august 2023 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner, uanset om kommunen i forvejen arbejder med støttemetoden ICM eller ej. Deltagende kommuner skal arbejde med den samlede indsats og indgå i det fælles udviklingsarbejde med indsatsen.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Infomøde

Der vil være mulighed for at deltage i et gratis informationsmøde møde onsdag 14. juni 2023 kl. 10:00, hvor man kan høre mere om puljen og det kommende udviklingsprojekt.

Mødet holdes over Zoom, hvor der kan stilles spørgsmål via chatfelt. Tilmeldingsfrist: mandag 14. juni 2023 kl. 8:00.

Link til deltagelsen sendes dagen før.

Tilmelding til infomødet

 

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her