Pulje: Håndtering af overgreb mod anbragte børn og unge med handicap

20-09-2023

Der er udmeldt en ansøgningspulje til modning af indsats til opsporing og håndtering af overgreb mod anbragte børn og unge med handicap. Ansøgningsfrist: 8. november 2023 kl. 12.00.

Anbragte børn og unge med handicap udsættes i højere grad end deres jævnaldrende for fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb, og det sker oftere, at overgrebene ikke opspores og håndteres.

Overgreb er derfor en problematik, som der er stort behov for, at døgninstitutioner og socialpædagogiske anbringelsessteder både har fagligt kendskab til og tager hånd om.

Social- og Boligstyrelsen har på den baggrund udmeldt en ansøgningspulje på 10 mio. kr., som har til formål at modne en indsats til opsporing og håndtering af overgreb mod anbragte børn og unge med handicap til et niveau, hvor den er klar til at blive systematisk afprøvet eller udbredt.

Døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder får dermed muligheden for at være medudviklere af indsatsen. Som led i udviklingsarbejdet vil medarbejderne få kompetenceudvikling med fokus på fx bevidsthed om traumer, børns grænseopfattelse- og sætning og et bedre forældresamarbejde.                

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er anbragte børn og unge med handicap, herunder kognitive eller udviklingsmæssige udfordringer som ADHD, autisme og udviklingshæmning.

Hvem kan ansøge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er åbne kommunale, regionale og selvejende døgninstitutioner samt socialpædagogiske opholdssteder.

Det forventes at tre til seks institutioner og/eller socialpædagogiske opholdssteder modtager tilskud fra ansøgningspuljen.       

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes MitID Erhverv (med foreningens CVR-nummer) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 8. november 2023 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen afholder et virtuelt informationsmøde om puljen den 12. oktober 2023 kl. 14.15-15.00, hvor der orienteres nærmere om ansøgningsprocessen.

Tilmelding til infomødet 12. oktober

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her

Kontakt

Tilskudsadministration