Pulje: Frivilligt socialt arbejde (PUF)

22-05-2023

Der er udmeldt en ansøgningspulje til støtte af frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker eller mennesker i en svær livssituation. Ansøgningsfrist: 4. juli 2023 kl. 12:00.

Social- og Boligstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 48,7 mio. kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde.  

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte projekter, der bidrager til at forebygge og afhjælpe problemer for mennesker, som er socialt truede eller befinder sig i en svær livssituation.

Det forventes, at projekterne sætter fokus på at opnå positive resultater for målgruppen gennem frivilligt arbejde. Det kan fx være støtte til forskellige former for netværksdannelse, sociale aktiviteter eller rådgivning, der giver målgruppen bedre livsbetingelser.

Ansøgere kan søge om tilskud inden for følgende områder:

  • Rådgivning og selvhjælp til udsatte borgere.
  • Sociale aktiviteter for udsatte børn, unge og familier.
  • Sociale aktiviteter og samvær for udsatte voksne.
  • Inklusion af udsatte borgere i frivillige fællesskaber.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, der kan opnå tilskud fra den samlede ansøgningspulje, er socialt truede mennesker eller mennesker i en svær livssituation.

Inden for målgruppen af socialt truede hører sårbare grupper. Det kan eksempelvis være børn og unge af udsatte forældre, der fx. oplever vold, misbrug eller psykisk sygdom i hjemmet.

Det kan også være voksne, der er i udsatte livssituationer, isoleret fra at deltage i sociale og inkluderende fællesskaber og med ringe eller ingen tilknytning til uddannelses- og/eller arbejdsmarkedet.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 4. juli 2023 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige organisationer, foreninger og andre initiativer, herunder frivilligcentre, der tager initiativ til frivilligt socialt arbejde med målgruppen.

Enkeltpersoner, regioner og kommuner, samt øvrige myndighedslignende konstruktioner, fx menighedsråd, er ikke omfattet af ansøgerkredsen.

Flere oplysninger og adgang til at søge puljen

OBS: Ansøgere med tilknytning til henholdsvis Kirkens Korshær og KFUM’s Sociale Arbejde skal gøre brug af den særskilte pulje i tilskudsportalen tilknyttet finanslovskonto § 15.71.47.20. Øvrige ansøgere skal ansøge puljen tilknyttet finanslovskonto § 15.71.47.10.

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen afholder et virtuelt informationsmøde om puljen 7. juni 2023 kl. 14:00-15:00, hvor der orienteres nærmere om puljen og ansøgningsprocessen.

Tilmeld dig mødet her

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her