Pulje: Familieanbringelser af gravide og nye familier (genudmelding)

14-09-2023

Social- og Boligstyrelsen genudmelder en ansøgningspulje til udvikling og modning af en indsats til familieanbringelse af gravide med deres evt. partnere og nye familier. Indsatsen skal sikre en tidlig støtte til meget udsatte børn og deres forældre. Ansøgningsfrist: 13. oktober 2023 kl. 12:00.

En familieanbringelse er et døgntilbud til kommende og nybagte forældre, hvor familierne støttes i deres konkrete udfordringer. Indsatsen skal styrke forældrekompetencen og understøtte en tryg tilknytning mellem forældre og børn til gavn for børnenes trivsel og udvikling.

Social- og Boligstyrelsen har på den baggrund tidligere udmeldt en ansøgningspulje på 18,7 mio. kr. til udvikling og modning af en model for indsatsen, men ikke modtaget et tilstrækkeligt antal ansøgninger.

Derfor genudmeldes puljen med det fulde beløb. Social- og Boligstyrelsen søger i alt 3-6 kommuner til at indgå i samarbejdet om indsatsen.

Udbytte ved deltagelse i projektet

Ved deltagelse i projektet får deltagende projektkommuner og anbringelsessteder i samarbejde med øvrige projektkommuner og Social- og Boligstyrelsen mulighed for at:

  • styrke egen praksis for tidlig støtte til meget udsatte gravide og spædbarnsfamilier gennem udvikling af en indsats for familieanbringelse
  • modtage målrettet kompetenceudvikling om indsatsmodellens forståelsesramme og kerneelementer
  • modtage processtøtte til udvikling og implementering af indsatsen
  • udvikle og erfaringsudveksle med andre kommuner og anbringelsessteder om familieanbringelse af meget udsatte gravide og spædbarnsfamilier.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er udsatte, vordende og nye forældre, hvor en eller begge forældre vil profitere af en familieanbringelse under graviditeten eller i den første tid efter fødslen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 13. oktober 2023 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner, der indgår i et samarbejde med et eller flere anbringelsessteder om at modne (videreudvikle) en indsats for familieanbringelser.
 
Hvis én kommune alene ikke har tilstrækkelige familier inden for målgruppen, vil det også være muligt for flere kommuner at lave en fællesansøgning, hvis de fx samarbejder med det samme anbringelsessted. I et sådant tilfælde vil den ene kommune skulle vælges som tilskudsmodtager, og kommunerne skal så internt fordele støtten.

Kommuner kan ansøge puljen, uanset om de i forvejen arbejder med et eller flere af elementerne i modellen. Det forventes dog, at alle kommuner, der opnår støtte, arbejder med den samlede model og indgår i det fælles arbejde om at modne indsatsen.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes MitID Erhverv (med kommunens CVR-nummer) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Infomøde

Der vil være mulighed for at deltage i et gratis informationsmøde den 27. september 2023 kl. 10-11, hvor man kan høre mere om puljen og det kommende udviklingsprojekt. Mødet holdes over Zoom, hvor der kan stilles spørgsmål via chatfelt.

Deltag via dette link i infomødet 27. september 2023

Social- og Boligstyrelsen har tidligere afholdt informationsmøde om ansøgningspuljen den 6. juni 2023 og den 10. august 2023. Q&A herfra kan findes nedenfor i pdf-format:

Hent FAQ fra møde i juni (pdf)

Hent FAQ fra møde i august (pdf)

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her