Pulje: Familieanbringelser af gravide og nye familier

31-05-2023

Der er udmeldt en ansøgningspulje til udvikling og modning af en indsats til familieanbringelse af gravide, deres evt. partnere og nye familier. Indsatsen skal sikre en tidlig støtte til meget udsatte børn og deres forældre. Ansøgningsfrist: 21. august 2023 kl. 12:00.

En familieanbringelse er et døgntilbud til kommende og nybagte forældre, hvor familierne støttes i deres konkrete udfordringer. Indsatsen skal styrke forældrekompetencen og understøtte en tryg tilknytning mellem forældre og børn til gavn for børnenes trivsel og udvikling.

Social- og Boligstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 18,7 mio. kr. til udvikling og modning af en model for indsatsen.

Udbytte ved deltagelsen i projektet

  • Ved deltagelse i projektet får deltagende projektkommuner og anbringelsessteder i samarbejde med øvrige projektkommuner og Social- og Boligstyrelsen mulighed for at:
  • styrke egen praksis for tidlig støtte til meget udsatte gravide og spædbarnsfamilier gennem udvikling af en indsats for familieanbringelse
  • modtage målrettet kompetenceudvikling om indsatsmodellens forståelsesramme og kerneelementer
  • modtage processtøtte til udvikling og implementering af indsatsen
  • udvikle og erfaringsudveksle med andre kommuner og anbringelsessteder om familieanbringelse af meget udsatte gravide og spædbarnsfamilier.

    Læs mere om projektet her

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er udsatte, vordende og nye forældre, hvor en eller begge forældre vil profitere af en familieanbringelse under graviditeten eller i den første tid efter fødslen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 21. august 2023 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner, der indgår i et samarbejde med et eller flere anbringelsessteder om at modne en indsats for familieanbringelser.

Kommuner kan ansøge puljen, uanset om de i forvejen arbejder med et eller flere af elementerne i modellen. Det forventes dog, at alle kommuner, der opnår støtte, arbejder med den samlede model og indgår i det fælles arbejde om at modne indsatsen.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Infomøde

Der vil være mulighed for at deltage i et gratis informationsmøde enten den 6. juni eller den 10. august 2023 kl. 10-11, hvor man kan høre mere om puljen og det kommende udviklingsprojekt. Som udgangspunkt er der tale om det samme program de to dage, så man kan deltage der, hvor det passer bedst. Man er dog velkommen til at deltage i begge møder, hvis der fx dukker nye spørgsmål op, som man har brug for at få afklaret som ansøger.

Møderne holdes over Zoom, hvor der kan stilles spørgsmål via chatfelt.

Få mere at vide og tilmeld dig mødet 6. juni

Få mere at vide og tilmeld dig mødet 10. august

 

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her