Overgang fra barn til voksen på handicapområdet

20-04-2023

Få viden og inspiration til, hvordan man kan arbejde med overgangen fra barn til voksen på handicapområdet. Vær med enten den 30. eller 31. maj 2023, når taskforcen på handicapområdet inviterer til en virtuel temadag, hvor vi går tæt på den gode praksis.

For unge med et handicap og deres forældre kan det være forbundet med usikkerhed og bekymring, når den unge overgår fra bestemmelserne på børnehandicapområdet til voksenhandicapområdet. Det har derfor stor betydning, at der skabes sammenhæng og tryghed omkring fremtiden for den unge. Kommunerne spiller en stor rolle i at sikre den gode overgang til voksenlivet for unge med et handicap.

Men hvordan forbereder man den unge på de forandringer, som overgangen fra ung til voksen medfører?

Hvis I i jeres kommune har lyst til at få ny viden og inspiration til dette arbejde, så vær med, når Social- og Boligstyrelsen i slutningen af maj måned inviterer til en virtuel temadag, hvor vi sætter fokus på den gode overgang og belyser emnet ud forskellige perspektiver.

Det kan du opleve på dagen

Hvordan håndterer kommunerne overgange fra barn til voksen med et handicap? Det fortæller Ankestyrelsen om med afsæt i styrelsens undersøgelse Støtte til unge med handicap i overgangen fra barn til voksen fra 2022. Undersøgelsen er baseret på input fra fem kommuner og otte unge i alderen 18-23 samt eksempler på sager. Ankestyrelsen vil også komme ind på, hvordan de unge oplever overgangene, og hvilken støtte unge modtager før og efter, de fylder 18 år.

Ankestyrelsen vil i et andet oplæg udfolde lovgivningen og praksis på området og desuden pege på de dilemmaer, der kan være ved tildeling af hjælp ved overgangen til voksenbestemmelserne.

VISO vil sætte fokus på, hvordan overgangen fra barn til voksen kan opleves særligt vanskelig, når man er udfordret på sine kognitive og mentale funktioner. Det kan af både den unge og forældrene opleves overvældende og uigennemskueligt, hvordan rammerne for den unges liv og muligheder ændrer sig fra den ene dag til den anden. VISO-specialist fra Sødisbakke vil komme med eksempler på, hvordan dette kan opleves, og hvad der kan være af vigtige opmærksomhedspunkter for kommunens sagsbehandlere, når man skal understøtte en målrettet og god overgang for den unge. 

Efterfølgende vil Social- og Boligstyrelsen fortælle om projektet Bedre overgang til voksenlivet for unge med handicap, hvor fem kommuner sammen med styrelsen arbejder på at finde veje til at gøre overgangen nemmere, så den unge har de bedste forudsætninger for at træde godt ind i voksenlivet.

Endelig vil Kalundborg Kommune runde dagen af med at fortælle om deres gode erfaringer med håndteringen af overgangen fra barn til voksen.

Praktiske oplysninger

Temadagene er gratis og henvender sig til dig, der er kommunal myndighedsleder, faglig koordinator, udviklingskonsulent eller sagsbehandler på myndighedsområdet.

Temadagene afholdes virtuelt, hvor man kan deltage enten den 30. eller 31. maj 2023, begge dage fra kl. 8.30 – 12.00 med samme program. Man kan derfor deltage der, hvor det passer bedst.

Tilmeldingen foregår via NemTilmeld:

Se programmet og tilmeld dig temadagen 30. maj

Se programmet og tilmeld dig temadagen 31. mai

Link til deltagelsen sendes ud senest kl 8:00 på dagen for temadagens afholdelse.

Om taskforcen på handicapområdet

Taskforcen er et samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen. Taskforcen afholder fire årlige temadage for kommunerne, hvor der tages afsæt i et tema inden for sagsbehandling på handicapområdet.

Taskforcen tilbyder også kommunerne korte læringsforløb samt lange analyse- og udviklingsforløb.

Læs mere om taskforcens tilbud

Kontakt

Julie Jørgensen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her