Oplæg og paneldebat om velfærdsteknologi på handicapområdet

01-02-2023

Hvordan kan børn og unge med funktionsnedsættelser få mere gavn af velfærdsteknologi? Det er temaet for et oplæg med efterfølgende paneldebat med fagpersoner og eksperter på handicapområdet. Se med på skærmen den 20. februar 2023, når Social- og Boligstyrelsen viser debatten.

Virtual reality. Spil. Telepresence. Interaktive tavler. Og meget, meget andet.

Mange børn og unge med funktionsnedsættelser kan have gavn af forskellige former for velfærdsteknologi i hverdagen. Udviklingen går stærkt, og udbuddet er stort og ændrer sig løbende.

Men hvad er det mere præcist, velfærdsteknologien kan gøre for børn og unge, der har et handicap? Og udnytter vi potentialet godt nok?

Det bliver der set nærmere på i et oplæg og en paneldebat mellem fagpersoner, som arbejder forskellige steder på handicapområdet.

Det kan du høre om

Hovedpersonerne i debatten er afdelingsleder  Luise Hansen (Autismecenter Storstrøm), centerchef Kristian Mainz (Kommunikationscentret, Region Hovedstaden) og seniorkonsulent Katrine Cortnum-Fly (Gladsaxe Kommune). De tre eksperter drøfter både problemer og potentialer og giver deres perspektiv på velfærdsteknologiens rolle i den socialfaglige indsats for børn og unge med handicap.

Som optakt til debatten giver implementeringskonsulent Susanne Riiser, Aarhus Kommune, en kort præsentation af, hvordan man i Aarhus arbejder med velfærdsteknologi på det strategiske niveau.

Forud for paneldebatten fortæller Social- og Boligstyrelsen om resultaterne fra rapporten ”Vidensafdækning. Velfærdsteknologi for børn og unge med handicap i anbringelse”, som styrelsen udgav i 2022.

Vidensafdækningen peger bl.a. på, at der er meget forskellige forståelser af, hvad velfærdsteknologi er og kan bruges til i praksis. Det betyder, at der fx kan være stor forskel på forventningerne til, hvilke udfordringer ny teknologi kan løse, fordi de forskellige begrebsforståelser også kan indebære et varierende fokus på hhv. økonomi, arbejdsmiljø og barnets trivsel og udvikling.

Hent vidensafdækning om velfærdsteknolog

Det praktiske

Paneldebatten kan ses på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside den 20. februar kl. 12. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til medarbejderne fra styrelsen via mail både før og efter.

Paneldebatten vil efterfølgende være tilgængelig her på hjemmesiden og på styrelsens YouTube-kanal.

Via denne side kan du se paneldebatten fra den 20. februar

Paneldebatten henvender sig både til praktikere og ledere, som arbejder på handicapområdet (både børn og voksne), ligesom det kan være relevant for sagsbehandlere på myndighedsområdet.

Paneldebatten er optaget i december 2022.

Kontakt

Sarah Kjær
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her