Nyt initiativ: Sundhedsindsats til borgere på botilbud

01-11-2023

Borgere på botilbud er i risiko for at have en markant dårligere sundhedsstilstand. Sammen med tre-fire kommuner vil Social- og Boligstyrelsen derfor udvikle en helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til, at sundhedsrelaterede problemstillinger opspores og håndteres tidligere. Vil I være med?

Det er veldokumenteret, at personer med handicap og/eller psykiske vanskeligheder har en større risiko for at blive alvorligt ramt af sygdom og i det hele taget har større udfordringer i forhold til sundhed end andre. Konsekvenserne er iøjnefaldende: Gennemsnitligt lever disse borgere ca. 15-20 år kortere end resten af befolkningen.

Årsagerne er komplekse. Men en stor udfordring er, at mange sygdomme opdages for sent eller aldrig, så der ikke bliver taget hånd om dem i tide. Fx fordi der er tegn, der helt overses, eller symptomerne sløres af andre udfordringer.

Målgruppen har generelt også dårligere adgang til sundhedsydelser. Det kan skyldes både formelle og uformelle barrierer i deres kontakt – eller mangel på samme – med det etablerede sundhedssystem.

Vær med i nyt projekt!

Social- og Boligstyrelsen ønsker på den baggrund at samarbejde med en række kommuner om et nyt initiativ, der skal fremme sundheden hos borgere på botilbud. Indsatsen er helhedsorienteret og skal styrke både opsporing og håndtering af sygdom og andre sundhedsproblemer.  

Der vil være fokus på:

  • At styrke fagprofessionelle på botilbud i at identificere og opspore sundhedsrelaterede problemstillinger hos borgerne
  • At understøtte et tværfagligt fokus på borgernes sundhedstilstand i dagligdagen på botilbuddet.
  • At bygge bro mellem sociale botilbud og sundhedsområdet.

Det får I ud af det

Som projektdeltagere kommer I til at arbejde udviklingsorienteret med egen praksis og samtidig spille en central rolle i at sikre national vidensopbygning til gavn for både målgruppen og for landets øvrige kommuner.

Det er vigtigt, at I har interesse i at indgå i denne proces, hvor indsatsen udvikles og formes i fællesskab undervejs i projektperioden, og at I kan afsætte tid og ressourcer til det.

Jeres udbytte: Udvikling af egen indsats for voksne med handicap og/eller psykiske vanskeligheder

  • Egen læring i forbindelse med processen
  • Målrettet kompetenceudvikling
  • Processtøtte til udvikling og implementering af indsatsen
  • Erfaringsudveksling med andre projektkommuner om indsatsen

Praktiske oplysninger

Vi søger tre-fire kommuner med hver et-to botilbud (jf. §§ 107-108 i serviceloven eller § 105 i almenboligloven med § 85-støtte i serviceloven).

Projektperioden er 2024-26.

Ansøgningsfrist: 7. december 2023 kl. 12.

Lyder det som noget for jer, så læs mere på vores projektside, hvor I også finder information om deltagelse og ansøgningsskema:

Find ansøgningsskema og flere oplysninger på projektsiden

 

 

 

Kontakt

Line Zimmer Rasmussen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her