Nye podcasts: Når rusmidler i graviditeten får følger for barnet

10-05-2023

Hvordan hjælper vi bedst muligt, når et forbrug af rusmidler under graviditeten har givet et barn alvorlige skader? Det belyses gennem eksperter og cases i en ny podcastserie fra Social- og Boligstyrelsen. De tre afsnit har fokus på hhv. det lille barn, skolebarnet og den unge voksne.

Freja er tilsyneladende en almindelig lille pige. Men det trænede øje spotter flere særegne, fysiske træk. Hendes forældre har ofte været bekymret for hende, og der har været overvejelser om, hun havde en medfødt, genetisk sygdom. I perioder har hun haft svært ved at spise, og hun udvikler sig ikke alderssvarende.

Freja er en fiktiv, men repræsentativ case i en ny podcastserie fra Social- og Boligstyrelsen om børn og unge, der har været udsat for rusmidler i fostertilstanden og har udviklet alvorlige følgevirkninger af forskellig art.

Serien består af tre afsnit, hvor eksperter på området deler ud af deres viden og fortæller om, hvordan man som fagperson bedst hjælper både børnene og deres familier i forskellige livsfaser.

Det lille barn og skolebarnet

Det første afsnit har særligt fokus på spæd- og småbarnsalderen.

Overlæge Jennifer Vikre-Jørgensen belyser målgruppen via sine erfaringer fra Familieambulatoriets børneopfølgning på Århus Universitetshospital og fortæller, hvordan man kan identificere børnene. Det beskrives bl.a., hvilke fysiske træk der kan være, hvilken adfærd man kan forvente, og hvad man skal være opmærksom på i årene mellem fødsel og skolestart.

Det andet afsnit handler om udredning og indsatser til målgruppen, illustreret gennem en case om et anbragt barn i skolealderen.

Specialisten i dette afsnit er Käte From, der er supervisor i klinisk børneneuropsykologi og VISO secialist. Afsnittet har fokus på, hvad der sker kognitivt og følelsesmæssigt med børnene i denne aldersgruppe, de udfordringer, der kan være, og hvordan de professionelle omkring barnet kan hjælpe det til en god hverdag.

Unge og voksne

Det tredje og sidste afsnit retter blikket mod de vanskeligheder, der kan følge med ind i ungdoms- og voksenlivet for målgruppen.

Psykologen Inger Thormann, der har mange års erfaring med målgruppen, bidrager sammen med ung mand, Jonas, der selv har komplekse følger af alkoholeksponering. Jonas bliver udredt i en sen alder, men får med udredningen en forklaring på de udfordringer, han har oplevet i sit liv.

Hør podcastserien

Hvis du vil vide mere

Den nye podcastserie ligger i forlængelse af to forløbsbeskrivelser, som styrelsen udgav i 2022.

De to udgivelser redegør for de vigtigste opmærksomhedspunkter og styrelsens anbefalinger på området – dels i forhold til børn, de har været udsat for rusmidler som fostre, dels i forhold til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug.

Hent forløbsbeskrivelsen om børn med følgevirkninger

Hent forløbsbeskrivelsen om gravide med skadeligt rusmiddelbrug

Kontakt

Helle Rotbøll Randløv
Fuldmægtig

Få rådgivning

VISO har specialiseret viden om disse børn og unge og kan opsøges for rådgivning.

Kontakt VISO