Nye guides gør det lettere at dokumentere det frivillige arbejde

26-01-2023

De frivillige foreninger spiller en central rolle i det sociale arbejde. Men hvordan viser vi nemmest og bedst værdien af frivillige aktiviteter? Center for Frivilligt Socialt Arbejde og Social- og Boligstyrelsen har sammen udviklet en række nye værktøjer, der kan hjælpe foreningerne med at udvikle og evaluere deres aktiviteter.

Som frivillig forening eller organisation er der flere gode grunde til at dokumentere og evaluere sit arbejde. Det kan fx være et krav fra bevilligende fonde og myndigheder. Men først og sidst ønsker mange frivillige foreninger at få et kvalificeret indblik i, om deres aktivitet virker efter hensigten, eller om der er behov for at justere på noget.

Særligt de mindre organisationer og foreninger kan dog opleve udfordringer, når aktiviteter skal dokumenteres, og efterspørger bl.a. målrettede redskaber, som er tilpasset den frivillige verdens behov og ressourcer.

Tæt samarbejde

Det er baggrunden for seks nye guides, der er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) og Social- og Boligstyrelsen. 

 ”Vi er glade og stolte over det gode samarbejde, der har været mellem styrelsen og CFSA gennem hele projektperioden. Det har været et unikt og usædvanligt tæt samarbejde, hvor begge parter har spillet ind med den særlige viden og indsigt, vi hver især har på civilsamfundsområdet. Det har været en klar styrke for det endelige produkt,” siger direktør for Social- og Boligstyrelsen Ellen Klarskov Lauritzen.

Stort fokus på anvendelighed

Det nye materiale består af seks forskellige guides og forskellige tilhørende redskaber, der skal lette og kvalificere foreningernes eget arbejde med at udvikle og evaluere deres aktiviteter.

17 små og mellemstore frivillige sociale foreninger blev interviewet for at afdække områdets udfordringer, behov og efterspørgsel i arbejdet med evaluering og udvikling. De samme foreninger samt øvrige civilsamfundsaktører blev inddraget i udvælgelsen af temaerne i de udviklede guides og i den løbende udvikling for fortsat at sikre aktualitet og genklang. Alt materiale er udviklet med fokus på anvendelighed, trin for trin-vejledning og en hands on-tilgang.

I guidesne kan man blandt andet få hjælp til, hvordan man gennem spørgeskemaer eller interviews kan vise den forandring og værdi, som ens aktiviteter skaber. Man kan også blive vejledt i, hvordan man som forening kan udvikle sine aktiviteter ved hjælp af den såkaldte forbedringsmodel og få input til, hvordan man internt i foreningen kan skabe engagement om arbejdet med at dokumentere og evaluere.

”Vores vigtigste råd er, at man som forening gør sig helt klart, hvad formålet er, og laver nogle få, styrende undersøgelsesspørgsmål. Så er man godt på vej! Data og dokumentation bliver dog først for alvor til læring og udvikling, når man har refleksionen med. Materialet lægger derfor op til, at man som forening arbejder systematisk med at reflektere over de resultater, man når frem til – gerne sammen med de frivillige,” siger kontorchef Henriette Zeeberg, Social- og Boligstyrelsen.

Det nye webmateriale er tilgængeligt på hjemmesiden hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde:

Se alle guides og redskaber hos CFSA

Social- og Boligstyrelsen har lavet en introduktion til de seks guides og baggrunden for projektet.

Læs styrelsens introduktion til materialet

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her

Kontakt

Signe Marie Dam
Fuldmægtig