Nye anbefalinger til indsatsen for børn og unge med ADHD eller autisme

29-11-2023

ADHD og autisme er begge diagnoser, der spænder over et bredt spektrum og kommer individuelt til udtryk. Det stiller krav om tilpasning af indsatsen. Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet syv konkrete anbefalinger til fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge i målgruppen.

De seneste år er der sket en stigning i antallet af børn og unge med ADHD eller autisme. Det har medført et øget behov for viden og kompetencer blandt faggrupperne på børn- og ungeområdet.  

Samtidig er der sket en udvikling i forståelsen af diagnoserne med øget fokus på kontekst og komorbiditet (dvs. flere samtidige diagnoser hos den enkelte), ligesom man nu i højere grad ser både ADHD og autisme som spektre med mange nuancer.

På den baggrund offentliggør Social- og Boligstyrelsen nu syv faglige anbefalinger til indsatsen for børn og unge, der har enten ADHD, autisme eller en kombination. Anbefalingerne henvender sig til forskellige fagprofessionelle med direkte kontakt til børnene og de unge - fx lærere, pædagoger, psykologer og socialrådgivere - samt deres ledere.

”Vi ved fra vores dialog med praksisfeltet, at mange efterspørger viden og redskaber på ADHD- og autismeområdet. Samtidig bliver der flere og flere børn og unge, der har brug for hjælp, og det skaber naturligvis et ekstra pres. Vi håber, at anbefalingerne kan lette arbejdet og være en god og konkret håndsrækning til at tilrettelægge indsatsen på den mest hensigtsmæssige måde,” siger direktør i Social- og Boligstyrelsen Ellen Klarskov Lauritzen.

Behov for individuel tilpasning

Både det øgede fokus på kontekstens betydning, komorbiditet og forståelsen af ADHD og autisme som spektre har øget opmærksomheden på, at ADHD og autisme kommer individuelt til udtryk, og at børnene og de unge har forskellige ressourcer og behov.

De nye anbefalinger tager afsæt i denne tilgang og har derfor også som et af sine centrale omdrejningspunkter, at metoder, indsatser og kontekster skal tilpasses den enkelte for at sikre bedst mulig trivsel og udvikling.  

De syv anbefalinger

Anbefalingerne handler ikke om én enkelt metode, men er en ramme for den fagprofessionelle indsats til børn og unge med ADHD og/eller autisme.

De syv anbefalinger har hver sit faglige fokus, men hænger tæt sammen og understøtter hinanden. Tre af anbefalingerne handler om organisering og kontekst, mens de fire andre drejer sig om barnet eller den unges nære kontekst.

Overskrifterne for de syv anbefalinger er: 

  1. Grundviden og specialiseret viden
  2. Børne- og ungesyn
  3. Helhedsorienteret og tværgående
  4. Familie- og samspilsorienterede indsatser
  5. Individuelt tilpassede indsatser
  6. Inddragelse
  7. Tidlig indsats

Alle anbefalingerne indeholder en praksisbeskrivelse, der er inddelt i ledelses- og medarbejderniveau. Her udfoldes, hvordan der mere konkret kan arbejdes med anbefalingen. Hver anbefaling rummer også en kort faglig begrundelse og en henvisning til relevante redskaber, tilgange og metoder.

Anbefalingerne er både tilgængelige som pdf her på sbst.dk og i webformat på Social- og Boligstyrelsens nye vidensplatform, social.dk, hvor man kan klikke sig rundt i materialet:

Find anbefalingerne som pdf

Læs anbefalingerne på social.dk

Anbefalingerne præsenteres ligeledes på årets VISO konference den 5.december 2023. 

Baggrund

Afsættet for anbefalingerne er en kortlægning af virksomme indsatser til børn og unge med ADHD og/eller autisme, som VIVE udarbejdede for Social- og Boligstyrelsen i 2023.

Hent kortlægningen af indsatser

Anbefalingerne er blevet kvalificeret af en bredt sammensat ekstern gruppe af repræsentanter fra forskellige fagmiljøer, foreninger, organisationer og styrelser.

 

Kontakt

Katrine Briks Ottesen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her