Ny vidensindsamling om samvær mellem børn i anbringelser og deres forældre

20-09-2023

Som børne- og ungerådgiver eller familieplejekonsulent kan planlægning af samvær være vanskeligt. En ny udgivelse samler eksisterende viden om samvær mellem børn i anbringelser og deres forældre.

En ny vidensindsamling viser, at inddragelse af barnets perspektiv, støtte til forældrene, løbende tilpasning af samværet samt et tæt samarbejde mellem alle parter omkring barnet er vigtige faktorer for det gode samvær.

Børn er i forskellige livssituationer og har derfor også forskellige ønsker til samvær. Vidensindsamlingen viser, at det er afgørende for det gode samvær og for børns trivsel, at deres perspektiver tillægges værdi. Ifølge børnene selv giver det tryghed, når samværet følger deres interesser, og de oplever, at samværet tilrettelægges med kendskab til dem.

Forældrene skal klædes på til samværet

Vidensindsamlingen peger også på, at samarbejdet med forældre er afgørende for et positivt samvær. Det er vigtigt, at forældre ’klædes på’ til samværet ud fra de forudsætninger, de har for at indgå i det.

Her kan information om deres barns dagligdag, forberedelse på følelsesmæssige tilstande hos barnet samt eventuel træning af forældrekompetencer være nødvendigt, for at samværet bliver konstruktivt for barn og forældre.

Samarbejdet rundt om barnet er betydningsfuldt

Fagpersonernes samarbejde og organisering af samværet er væsentligt for at skabe det gode samvær. Samvær skal tilpasses det enkelte barn og forældrenes livssituation, og rammerne for samværet skal derfor være fleksible med mulighed for løbende justeringer.

Når der er et godt samarbejde mellem forældre, anbringelsessted og øvrige fagpersoner, mindsker det barnets oplevelse af konflikt. De forskellige parters opbakning til samværet er vigtigt for det gode samvær. 

Det ved vi for lidt om

Vidensindsamlingen fremhæver, at der ikke er forskningsmæssigt belæg for, at samvær gavner børns trivsel, selvom det er en hyppig antagelse.

Nogle studier finder dog en tendens til, at mere samvær fører til en bedre relation mellem forældre/barn og dertil kortere anbringelser. Men tendensen ser ikke ud til at være gældende for børn, som har oplevet fysiske overgreb. Omstændighederne omkring samvær og anbringelse er væsensforskellige fra barn til barn, og derfor skal der altid tages udgangspunkt i det enkelte barn i vurderingen af samværets betydning for barnets trivsel.

Vidensindsamlingen er udarbejdet af VIVE i regi af Videnscenteret om børneinddragelse og udsatte børns liv og er især henvendt til fagpersoner på børne- og ungeområdet, som arbejder med anbringelser. 

Hent videnindsamlingen om samvær 

Om Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv er etableret i et tæt samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår.

Videnscenteret tilbyder bl.a. rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb til fagpersoner, afholder konferencer og webinarer samt udarbejder og formidler vidensindsamlinger.

Vidensindsamlingen om samvær mellem børn i anbringelser og deres forældre er den femte i rækken.

Læs mere om videnscenteret

Kontakt

Louise Daugaard Madsen
Fuldmægtig
Børne- og Ungehandicap

Hvis du vil vide mere

Med den politiske aftale ’Børnene Først’ (2021) lægges der op til at give børn og unge en række nye rettigheder, der styrker deres inddragelse i egen sag.

Læs mere om Børnene Først