Ny version af SØM giver markant bedre beregninger

23-05-2023

Datagrundlaget for Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er blevet opdateret og udvidet. Det betyder, at det økonomiske potentiale ved forskellige sociale indsatser kan beregnes mere præcist end tidligere og med en længere tidshorisont. Funktionaliteten er samtidig blevet forbedret, og der er tilføjet en ny målgruppe.

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er et beregningsværktøj, som kommuner og andet kan bruge til systematiske vurderinger af de budgetøkonomiske konsekvenser af sociale indsatser.

Idéen med SØM er blandt andet at understøtte et mere langsigtet blik på investeringer i sociale indsatser. Vi tilbyder gratis rådgivning og implementeringsstøtte til kommuner, der ønsker at komme i gang med sociale investeringer.

Læs mere om vores rådgivningstilbud

Modellen er netop blevet opdateret, udvidet og forbedret på en række områder.

Nye data om økonomiske konsekvenser

I den nye version af SØM er konsekvensestimaterne opdateret for størstedelen af målgrupperne med data frem til 2021.

Det nye og større datagrundlag har resulteret i markant mere præcise estimater. Det økonomiske potentiale, modellen beregner ved at en borger kommer ud af misbrug, hjemløshed, kriminalitet eller andre sociale problemer, er derfor også mere sikkert.

Som noget nyt vil SØM også fremover rumme anbefalinger til, hvad der mere præcist bør medtages i beregningerne.

I den nye version af modellen er der anbefalinger til beregninger ved forskellige indsatser på hjemløshedsområdet, og i de kommende versioner af SØM vil der løbende blive suppleret med anbefalinger for andre målgrupper.

Læs mere om anbefalingerne i SØM

En ny og flere reviderede målgrupper

SØM er i denne version udvidet med målgruppen voksne med senfølger efter seksuelle overgreb.

Desuden er den datamæssige definition af disse to målgrupper revideret: 

  • Målgruppen voksne med ADHD er opdelt i delmålgrupper afhængigt af beskæftigelsesstatus på samme måde som de øvrige målgrupper med handicap.
  • Målgrupperne af hhv. børn og voksne med psykiske vanskeligheder er blevet datamæssigt ensrettet med målgrupperne moderate eller svære psykiske lidelser, som bedre forklarer graden af borgerens sociale udfordringer.

Læs mere om dokumentationen af målgrupper og succesmål

Ny funktionalitet og præsentation af effektviden

Der er tilføjet en række nye funktioner i beregningsrammen og vidensdatabasen:

  • Styrket fokus på følsomhedsanalyser og ny visualisering af succesratens betydning for nettoresultatet
  • Forbedret præsentation af de mest relevante effektstudier af sociale indsatser samt mulighed for komprimeret visning af effektstørrelser inden detaljeret præsentation
  • Generering af resultatrapporten i Word (frem for PDF), så brugeren let kan arbejde videre med resultaterne
  • Mulighed for at oprette en kopi i samme model til at udføre mere fleksible følsomhedsanalyser.

 Hent den nye version af SØM

Vidensdatabasen

I SØM kan du finde en database med omfattende viden om en lang række målgrupper og indsatser på socialområdet.

Vidensdatabasen kan både bruges som inspiration til egne SØM-beregninger og til at opnå generel viden.

Læs mere om SØMs vidensdatabase

Kontakt

Tine Hjernø Lesner
Chefkonsulent

Konference

Sæt kryds i kalenderen for den 25. oktober 2023!

Her holder vi konference om SØM og sociale investeringer sammen med Den Sociale Investeringsfond.

Læs om konferencen