Konference: Sociale investeringer – nu og i fremtiden

03-05-2023

Hvilke udfordringer kan sociale investeringer være med til at løse – og hvordan kan redskabet SØM bruges i arbejdet? Det stiller vi skarpt på, når Social- og Boligstyrelsen og Den Sociale Investeringsfond inviterer til konference på Nyborg Strand 25. oktober 2023. Reserver dagen allerede nu!

Det giver mening, det her... der er fokus på den dobbelte bundlinje, både hos borgerne og på økonomien i kommunerne.

(Konsulent i kommune)

Den sociale investeringsdagsorden vinder frem i de danske kommuner. Og med god grund, for erfaringerne viser, at potentialet er stort – både menneskeligt og økonomisk.

Vil I også i gang med sociale investeringer hos jer – eller er I allerede i gang og ønsker at få inspiration og dele erfaringer med andre? Så sæt kryds i kalenderen for den 25. oktober! Her lægger vi op til debat og videndeling om fremtiden for sociale investeringer i Danmark ved en stor konference på Nyborg Strand.

Hvad sker der på dagen?

På konferencen sætter vi spot på, hvilke udfordringer sociale investeringer kan være med til at løse – og hvordan. Vi har særligt fokus på Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, og hvordan modellen kan bruges til investeringsberegninger.

Undervejs i programmet inddrager vi perspektiver fra både stat, regioner og kommuner, fonde og leverandører og spejder også mod udlandet og den viden, der findes internationalt. Vi retter dog ikke mindst blikket mod kommunerne og hører om deres konkrete erfaringer lige fra det strategiske niveau til beregninger og investeringscases.

Nynne Bjerre er moderator og vil guide os sikkert gennem dagen, der vil veksle mellem oplæg i plenum og workhops i mindre grupper. Der vil blive rig lejlighed til erfaringsudveksling og videndeling – både spontant og faciliteret.

Hvad er sociale investeringer?

Den grundlæggende tanke bag sociale investeringer er, at penge brugt på en virksom indsats skaber positive forandringer for borgeren, som igen medfører økonomiske gevinster for investoren og eventuelt for det øvrige samfund.

På konferencen anlægger vi et bredt syn på begrebet, der konkret kan dække over disse forståelser: 

  • Deciderede effektinvesteringer, hvor der indgås kontrakter om finansieringen, fx med Den Sociale Investeringsfond. Investeringen tilbagebetales, hvis indsatsen er effektfuld.
  • Kommunalt eller regionalt etablerede investeringpuljer, hvor midler øremærkes til investeringer i indsatser, der ellers ikke var blevet prøvet af.
  • En tænkemåde i det daglige i kommunen, hvor man inkluderer de brede og langsigtede effekter for både borgeren og samfundet i politiske beslutningsoplæg og faglige prioriteringer.

Fælles for dem alle er, at positive forandringer for borgeren går hånd i hånd med positive konsekvenser på budgettet og samfundsøkonomien.

Læs om Den Sociale Investeringsfond (DSI)

Læs hos DSI om sociale investeringer generelt

Hvad er SØM?

SØM er en beregningsmodel, som kan bruges til systematiske vurderinger af de budgetøkonomiske konsekvenser af sociale indsatser, uanset hvordan man arbejder med investeringsdagsordenen.

SØM er et konkret og visuelt værktøj til investeringsberegninger og indeholder et omfattende data- og vidensgrundlag. SØM udbredes aktuelt til stadigt flere kommuner i landet.

Få mere at vide om SØM

Det praktiske

Konferencen holdes i et samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen og Den Sociale Investeringsfond.

Dagen er relevant for både ledere og medarbejdere i kommuner, regioner, fonde, forskningsinstitutioner, potentielle investorer og andre med interesse for og/eller erfaringer med sociale investeringer og SØM. Der er gratis deltagelse for alle.

Tilmeldingen åbner senere på foråret samtidig med, at program og oplægsholdere bliver offentliggjort. Reservér dagen allerede nu! 

Kontakt

Tine Hjernø Lesner
Chefkonsulent

Hold dig ajour!

I SØMs nyhedsbrev kan du holde dig ajour med sidste nyt om konferencen. Du får også information om nye udgaver af modellen, tilbud om uddannelse, arrangementer m.v.

Tilmeld dig SØM-nyheder