Ny udgivelse: Støtte til børn med høretab

22-08-2023

At tale med andre handler i høj grad om at kende de sociale regler for kommunikation, så man fx fornemmer, hvornår det er ens tur til at snakke og kan tilpasse sit sprog til konteksten. Et nyt inspirationskatalog vejleder i, hvordan man kan hjælpe førskolebørn med høretab, så de nemmere udvikler sådanne pragmatiske færdigheder.

At lære at forstå og bruge sprog i sociale interaktioner er en del af børns udvikling.

Sprog handler nemlig ikke kun om ordforråd og grammatik, men også om at kunne bruge sproget vellykket i sociale sammenhænge. Dvs. at kunne mestre det, der også kaldes de pragmatiske regler for kommunikation.

Det betyder, at barnet med tiden:

  • forstår og formidler kommunikative intentioner (fx humor)
  • forstår og styrer samtaler
  • tilpasser sit sprog til den sociale kontekst
  • formulerer narrativer
  • forstår de uskrevne regler for passende sprogbrug
  • evner at sætte sig i andres sted.

Forsinket tilegnelse

I de senere år er der sket en stor udvikling inden for behandling af høretab. Alligevel kan børn med hørehandicap stadig opleve en nedsat adgang til kommunikation, så de tilegner sig de pragmatiske færdigheder senere end andre børn.

Det kan vise sig som vanskeligheder med at følge uskrevne regler for kommunikation – fx i samspillet med jævnaldrende - og i sidste ende være udfordrende for deres sociale relationer.

Social- og Boligstyrelsen har derfor bedt VIVE om at undersøge, hvad der findes af virksomme metoder til at støtte udviklingen af pragmatiske færdigheder hos børn med høretab, og det har nu har resulteret i et nyt inspirationskatalog. Udgivelsen har fokus på førskolebarnet i alderen fire til seks år, fordi det netop er på dette alderstrin, at børn normalt udvikler barnet færdigheder omkring, hvordan man indgår mest hensigtsmæssigt i samtaler.

Kataloget beskriver, hvordan pragmatisk forsinkelse kan komme til udtryk hos børn med høretab med afsæt i en forskningsbaseret model ved navn The CONVERSATION Model, og hvordan man kan arbejde med problemstillingen.  

Konkrete forslag til aktiviteter

For hvert af de 12 aspekter i modellen giver kataloget forslag til tiltag, man som voksen kan bruge for at støtte barnet i dets pragmatiske udvikling. Alle forslagene tager udgangspunkt i hverdagens leg og aktiviteter, så øvelserne kan være en integreret del af barnets almindelige dag.

Eksempelvis er turtagning – altså evnen til at aflæse, hvornår det er ens tur til at tale – en afgørende færdighed både i gruppesamtaler og i én til én-snakke.

Her giver inspirationskataloget både input til, hvad man kan kigge efter for at vurdere, om der er behov for at udvikle færdigheden og forslag til, hvordan man kan støtte barnet. Fx kan man skiftes til at spørge og svare, mens man leger, at man holder en mikrofon, så turtagningen bliver meget synlig.  

Udgivelsen henvender sig til logopæder i kommunens pædagogisk-psykologiske rådgivning (PPR). Tanken er, at PPR kan bruge bogen i dialogen med det pædagogiske personale i dagtilbud, så de, der er tæt på barnet til daglig, kan blive klædt på til at hjælpe børnene med at kommunikere i forskellige kontekster og med forskellige samtaleparter. Også forældre kan få inspiration af kataloget. 

Hent udgivelsen om høretab

 

Kontakt

Maria Kreutzmann Andersen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her