Ny udgave af evaluering om mere kvalitet i plejefamilier

28-06-2023

Social- og Boligstyrelsen har offentliggjort en revideret udgave af sin evalueringsrapport om initiativet ”Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn”. Ændringen skyldes, at Social-, Bolig- og Ældreministeriet har revurderet, om plejefamilier, der anvendes til aflastning, er omfattet af reglerne om intensiv støtte. 

Som led i satspuljeaftalen i 2018 blev der igangsat en række projekter, der skulle sikre mere kvalitet i plejefamilieanbringelser. Den daværende Socialstyrelse evaluerede seks af delinitiativerne og udgav en rapport om resultaterne i april 2022.

Som konsekvens af et af delinitiativerne har de kommuner, som har ansvaret for plejefamiliers supervision og efteruddannelse, fra og med juli 2019 skullet yde intensiv støtte til plejefamilier i begyndelsen af en anbringelse.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har siden 1. udgaven af evalueringen revurderet, om plejefamilier, der anvendes til aflastning, er omfattet af disse regler om intensiv støtte.

Ministeriet har tidligere vurderet, at retten til særlig intensiv støtte knytter sig til det at være plejefamilie og dermed også omfattede plejefamilier med børn og unge i aflastning. Denne lovfortolkning var afspejlet i 1. udgave af evalueringen.

Ministeriet har siden undersøgt spørgsmålet igen og har oplyst over for Social- og Boligstyrelsen, ”at plejefamilier, der alene anvendes til en aflastningsordning, ikke er omfattet af kravet om intensiv støtte i henhold til § 66 c, stk. 2 i serviceloven og §§ 7 og 13 i plejefamiliebekendtgørelsen”.

Social- og Boligstyrelsen har derfor offentliggjort en 2. udgave af evalueringen, hvor kapitlet Delinitiativ 3: Tæt støttede opstartsforløb og familieplejekonsulenter er revideret i overensstemmelse med den nye lovfortolkning.

Der er ikke foretaget andre ændringer i forhold til 1. udgaven.

Hent 2. udgaven af evalueringen

Kontakt

Maria Pârja
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her