Ny rapport: Bygninger opført med Bach & Egmoses elementbyggesystem er ikke i fare for at kollapse på trods af skader på facadeelementer

01-02-2023

Bygninger opført med elementbyggesystemet ’Danske Typeskoler’ er ikke i fare for at kollapse som følge af skader på facadeelementerne, da facadeelementerne ikke er bærende.
Facadernes tilstand stiller dog krav til fortsat øget opmærksomhed.

En undersøgelse foretaget af BUILD på vegne af Social- og Boligstyrelsen (tidl. Bolig- og Planstyrelsen) viser, at facadeelementerne i Bach & Egmose-byggesystemet ikke indgår i bygningens bærende system, og at de bærende elementer ikke umiddelbart er påvirket af skader på facaden.
Der er derfor ikke risiko for kollaps som følge af korroderede og deforme facadeelementer.

Undersøgelsen fastslår dog, at facadeløsningen er konstrueret på en uhensigtsmæssig måde, så der kan ske en nedbrydning af de dele, som fastholder facadeelementerne.

Bygningsejerne bør derfor undersøge facaderne på bygninger, der er opført med Bach & Egmose-elementbyggesystemet med henblik på at identificere udbøjninger, revner og eventuelle tegn på korrosion i facadeelementerne.
Da der kan være i risiko for, at facadeelementerne styrter ned, bør de fastgøres med f.eks. klæbeankre, hvis der konstateres skader.

Styrelsen har kontaktet de kommuner, hvor byggesystemet er anvendt og gjort opmærksom på problemstillingen.

Undersøgelsen blev igangsat efter, at der i juni 2021 blev konstateret en række skader i facadeelementerne på en række skoler i Aalborg.
Der var tvivl om, hvorvidt facadeelementerne indgik som en del af bygningernes bærende system, og om der derfor var risiko for at kollaps, hvis et af facadeelementerne skred ud.

Du kan læse hele rapporten fra BUILD via nedenstående link:

Rapport om Bach & Egmose Byggesystem (Mangler) 

Kontakt

Byggeri