Ny pris skal fremme interessen for socialforskning

12-06-2023

Socialområdet har brug for ny viden og nye innovative løsninger. Partierne bag den politiske aftale ”Børnene Først” har besluttet at belønne årets bedste universitetsspecialer om socialfaglige emner med prisen Socialviden 2023. Prisoverrækkelsen vil foregå sidst på året i Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Rettelse pr. 28. juni 2023: Det fremgik oprindelig, at specialet skal være afleveret og vurderet i 2023. Det er rettet til, at specialet skal være bedømt i 2023 inden ansøgningsfristen. Red.
 

Skal vi løse de udfordringer, de store velfærdsområder står over for, har vi brug for både forskning og nytænkning. Det gælder i høj grad også socialområdet.

For at skærpe interessen for socialforskning inviteres landets nye universitetskandidater derfor til at konkurrere om prisen for det bedste speciale, der bidrager til ny viden og innovative løsninger på socialområdet.

Vinderen af prisen Socialviden 2023 modtager 25.000 kr. Desuden uddeles en 2. og en 3., præmie på hhv. 10.000 kr. og 5.000 kr.

”Viden kan skabe forandring. Og det har vi brug for: Socialområdet er ligesom de andre store velfærdsområder under pres, og vi har brug for alle kloge hoveder, der kan hjælpe os med nye indsigter. Med den nye specialepris – Socialviden 2023 – vil vi gerne sætte fokus på vigtigheden af socialforskningen og inspirere til at gå nye veje,” siger Social- og Boligstyrelsens direktør Ellen Klarskov Lauritzen.     

Prisoverrækkelse sidst på året

Socialforskning er et bredt felt, men defineres her som forskning, der relaterer sig til børn, unge og voksne, der er socialt udsatte eller har et handicap.

Et speciale inden for socialområdet kan eksempelvis handle om resultaterne af sociale indsatser, anvendelse af servicelovens paragraffer, offentlig forvaltning og økonomi inden for socialområdet, frivilligt socialt arbejde eller viden om sociale udsatte menneskers liv. Specialet må gerne – men behøver ikke – have snitflader til tilstødende velfærdsområder som sundheds-, beskæftigelses- eller uddannelsesområdet.

Specialerne bedømmes af et bedømmelsesudvalg bestående af professor Simon Calmar Andersen, professor Mette Gørtz og professor Dorte Caswell samt et internt medlem fra Social- og Boligstyrelsen.

Det vil blive vægtet positivt, hvis specialet beskæftiger sig med socialt udsatte børn og unge.

Prisoverrækkelsen vil foregå ved en ceremoni i Social-, Bolig- og Ældreministeriets departement ultimo 2023.

Praktiske oplysninger

Kredsen af potentielle prismodtagere er universitetskandidater, der har fået bedømt deres speciale i 2023 inden ansøgningsfristen. Der er ikke krav om, at specialet er skrevet inden for et specifikt studium, men det er en betingelse, at genstandsfeltet er socialområdet, og at det kan siges at være nyskabende, fx ved at lægge en ny og original vinkel på sit stof, pege på nye og overraskende sammenhænge eller vise innovative veje til nye løsninger.   

Specialet skal være affattet på enten dansk eller engelsk.

Man kan indstille sig selv til prisen (ansøge) eller blive indstillet af fx specialevejleder eller censor.

Frist: 1. september 2023 kl. 12.00.

Læs mere om prisen og se de fulde ansøgningskriterier 

FAKTA om prisen Socialviden

  • Social- og Boligstyrelsen uddeler prisen sammen med Social-, Bolig- og Ældreministeriet.
  • Prisen er politisk vedtaget af partierne bag den politiske aftale ”Børnene Først”.
  • Prisen uddeles første gang i slutningen af 2023 og herefter en gang om året.
Senest opdateret 28-06-2023

Kontakt

Thomas Danielsen
Kommunikationskonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her