Ny model for uddannelse i rusmiddelbehandling

23-02-2023

Social- og Boligstyrelsen har sammen med Sundhedsstyrelsen fået udviklet en model for en rusmiddelbehandleruddannelse på diplomniveau, som går på tværs af stof- og alkoholområdet. Intentionen er at styrke behandlingskompetencer og viden på rusmiddelområdet.

Et sammenhængende og helhedsorienteret uddannelsestilbud på tværs af alkohol- og stofområdet.

Det er intentionen bag en ny model for en diplomuddannelse i rusmiddelbehandling, som Københavns Professionshøjskole og VIA University College har udarbejdet for Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen.

Uddannelsen skal give et systematisk kompetenceløft på rusmiddelområdet og understøtte, at området udvikler og fastholder høj kvalitet med udgangspunkt i forskning, lovgivning og nationale retningslinjer.

Samtidig er det tanken, at uddannelsen skal styrke ensartetheden i rusmiddelbehandlingen på tværs af landet, så den kvalitet, borgeren møder, ikke er afhængig af bopæl.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen er bygget op om tre obligatoriske moduler og en række valgmoduler om specifikke målgrupper og metoder.

De obligatoriske moduler drejer sig om:

  • Rammer og målgruppeforståelse i rusmiddelbehandling
  • Behandlingsmetoder i rusmiddelbehandling
  • Behandlingstilrettelæggelse i rusmiddelbehandler

Valgmodulerne drejer sig om:  

  • Mennesker med multiple problemer og rusmiddelbrug
  • Familieorienteret rusmiddelbehandling
  • Unge med et problematisk rusmiddelbrug
  • Kognitiv adfærdsterapi i rusmiddelbehandling

Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt.

Skal styrke læring og refleksion

Den tiltænkte målgruppe for uddannelsen er medarbejdere med en professionsbacheloruddannelse, der i forvejen arbejder som behandlere i offentlig og privat rusmiddelbehandling.

Det er derfor også centralt for modellens forståelse af læring, at den viden, færdigheder og kompetencer, uddannelsen giver, taler direkte ind i de studerendes praksis.

Uddannelsen skal således styrke deltagernes muligheder for faglig refleksion, herunder deres evne til at begrunde hvilke faglige indsatser, man som rusmiddelbehandler vælger til forskellige problematikker og målgrupper.

Stilles til rådighed

Modellen for den nye uddannelse er beskrevet i et større notat, som med offentliggørelsen stilles til rådighed for uddannelsesaktører som bl.a. professionshøjskoler.

Uddannelsesmodellen baserer sig på en forudgående vidensindsamling, der sammenfatter eksisterende viden på området og præsenterer en række anbefalinger til en fælles rusmiddeluddannelse, baseret på bl.a. inddragelse af en faglig referencegruppe, interviews og en spørgeskemaundersøgelse.

Hent notatet om uddannelsesmodellen

Kontakt

Lone Kæstrup
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her