Ny kortlægning af højt specialiseret hjælp i nærmiljøet

28-03-2023

Et netværk af indsatser, som er bygget op som et stillads rundt om den enkelte person. Det kan være den foretrukne løsning for børn, unge og voksne med omfattende funktionsnedsættelser eller meget sammensatte problemstillinger. De matrikelløse indsatser gør det muligt for personer med særlige støttebehov at forblive i deres nærmiljø.

Et lille barn med svære multiple funktionsnedsættelser. En ung pige med alvorlig selvskadende adfærd og samtidig udviklingsforstyrrelse. Eller måske en voksen mand, der lider af epilepsi, har en psykiatrisk diagnose oveni og udviser udadreagerende adfærd.

Når børn, unge og voksne har særligt sjældne og omfattende handicaps eller flere samtidige diagnoser og problemstillinger, vælger kommunen nogle gange at tilbyde en vifte af matrikelløse indsatser frem for fx et fast botilbud.

Der er dog en meget begrænset viden om denne type indsatser. Der har derfor været behov for et større indblik i, hvad der nærmere kendetegner indsatserne i nærmiljøet, og i hvilke sammenhænge, de bliver brugt.

Det afdækkes nu i en ny rapport, som Komponent har udarbejdet for Social- og Boligstyrelsen.

Oplever at flere ønsker at blive i nærmiljøet

Forældre har ofte et stærkt ønske om at beholde deres søn eller datter hjemme. Det flugter i mange tilfælde med kommunernes egne ambitioner om at arbejde forebyggende og så vidt muligt sikre, at barnet og den unge kan bevare sit hverdagsliv med familie, skole og fritidsinteresser. I rapporten beskrives fx, at nogle kommuner har valgt at prioritere en meget omfattende støtte til familierne. Erfaringen er, at det er nemmere at fastholde barnet i skole og væsentlige fællesskaber, hvis de bor hjemme eller i en plejefamilie i lokalområdet.

Muligheden for at forblive i sit nærmiljø er også den vigtigste begrundelse for brugen af matrikelløse indsatser for voksne. De bruges dog især i forhold til udvalgte målgrupper, hvor flere kommuner har en klar strategi om at etablere flere matrikelløse indsatser, der skal forankres i nærmiljøet og bygge bro til det almene.

Ifølge rapporten oplever kommunerne, at borgerens og familiens ønske om, at den pågældende person bliver i nærmiljøet, er en trend, som må forventes at blive forstærket fremover. Især yngre voksne foretrækker at modtage hjælp og støtte i hjemmet.

Kommunen har også gjort sig erfaringer med, at mange personer med komplekse behov ikke kan rummes i matrikelfaste tilbud. Borgerne kan fx have svært ved at indgå i en social kontakt, fordi de har en adfærd, som er udfordrende for andre beboere, eller de kan selv blive voldsomt belastede af at leve tæt på andre.

Et netværk af enkeltydelser

De matrikelløse indsatser består af et netværk af indsatser, som er bygget op som et stillads rundt om personen – barn, unge eller voksen – der modtager hjælpen. Indsatsen målrettes personens specifikke behov og kan justeres løbende.

Da personen typisk har flere problemstillinger, der kan være indbyrdes meget forskellige, kan den samlede indsats være sammensat af både højt specialiserede, specialiserede og almene ydelser.

Den højt specialiserede leverandør kan – udover selv at bidrage med en ydelse rettet direkte til personen – også rådgive eller opkvalificere medarbejdere, der varetager den øvrige del af den daglige indsats, for at sikre sammenhængen i den samlede støtte.

Hent rapporten om matrikelløse indsatser

Hvis du vil vide mere

Rapporten er bestilt af Social- og Boligstyrelsen.

Afdækningen skal bidrage til at justere og supplere den nationale koordinationsstrukturs (NATKO) tilbudsscreeningsmodel.

Rapporten vil derfor bl.a. indgå i styrelsens fortsatte arbejde med at sikre egnede parametre til at vurdere specialiseringsniveauet hos leverandører af matrikelløse indsatser.

Styrelsen skal i regi af NATKO søge at forebygge, at der sker en uhensigtsmæssig afspecialisering på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Læs mere om den nationale koordinationsstruktur 

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her