Ny håndbog om tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge

24-01-2023

"Den professionelle tvivl" er titlen på en ny håndbog fra Social- og Boligstyrelsens videnscenter SISO. Håndbogen skal hjælpe fagpersoner med at styrke den tidlige opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Kommuner kan få gratis rådgivning.

Vi ved, at alt for mange børn og unge bliver udsat for forskellige former for vold og seksuelle overgreb. Undersøgelser viser fx,at knap hver femte barn i en gennemsnitlig dansk 8. klasse har været udsat for fysisk vold begået af nære relationer som forældre, bedsteforældre mm.

Det kan have store konsekvenser for børn at være udsat for fysisk vold, psykisk vold eller seksuelle overgreb - både i barndommen og ind i voksentilværelsen.

En del af disse overgreb bliver først opdaget, når barnet selv fortæller om det, eller hvis der fx er synlige mærker. Derfor kan det vare længe, før overgrebene bliver stoppet, og børn og unge får den professionelle hjælp, de har brug for.

En ny håndbog fra SISO - Den professionelle tvivl - sætter nu fokus på opgaven med at opdage overgreb så tidligt som muligt. Håndbogen giver viden om overgreb og inspiration til, hvordan man styrke det konkrete arbejde.

Temaerne i håndbogen

Håndbogen er opdelt i fem temaer – et praksisnært, handlingsrettet tema og fire temaer, der på forskellig vis formidler aktuelt bedste viden om overgreb mod børn og unge:

  • Tema 1: Praksisnær beskrivelse af, hvad det vil sige at arbejde systematisk med tidlig opsporing af overgreb, samt inspiration til arbejdet
  • Tema 2: Generel viden på tværs af overgrebsformer – om risikofaktorer, skadevirkninger og polyviktimisering (at være udsat for flere former for overgreb)
  • Tema 3, 4 og 5: Viden om henholdsvis seksuelle overgreb, fysisk vold i nære relationer og psykisk vold i nære relationer – definitioner, fremtrædelsesformer, tegn og reaktioner, skadevirkninger og omfang.

Håndbogen er baseret på to litteraturstudier, udarbejdet af VIVE, om henholdsvis psykisk vold i nære relationer (2020), og fysisk vold i nære relationer og seksuelle overgreb (2021). SISO’s erfaringsbaserede viden fra samarbejdet med en række kommuner og andre centrale aktører er også inkluderet.

Håndbogen bygger videre på en tidligere udgivelse fra SISO ’Den professionelle tvivl – tegn og reaktioner på seksuelle overgreb’ fra 2011. Den tidligere udgivelse har udelukkende fokus på seksuelle overgreb.

Målgruppen for den nye håndbog er alle fagpersoner og faglige ledere, der har kontakt med børn og unge, f.eks. i dagtilbud, skole, skolefritidsordninger, klubber, PPR, sundhedsplejen, behandlingstilbud og døgninstitutioner.

Hent den nye håndbog "Den professionelle tvivl"

 

Rådgivning

Social- og Boligstyrelsens videnscenter SISO tilbyder rådgivningsforløb til kommuner, som ønsker at styrke deres indsats mod vold og overgreb, herunder opsporing. Forløbene er gratis.

Læs mere om rådgivningen

Kontakt

Lis Toft Madsen

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her