Kurser i sagsbehandling på handicapområdet

08-08-2023

Ønsker I at løfte den juridiske og socialfaglige kvalitet i sagsbehandlingen? I samarbejde med Ankestyrelsen tilbyder Social- og Boligstyrelsen kurser, der skal styrke retssikkerhed og inddragelse i egen sag for børn og voksne med funktionsnedsættelser. I andet halvår af 2023 sætter vi særlig fokus på opfølgning på voksenhandicapområdet.

Tillid, inddragelse og retssikkerhed. Det er nøgleordene for et kursustilbud til kommunerne, som skal bidrage til, at børn og voksne med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser får den rette hjælp fra første færd.

Kurserne tilbydes af Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen i fællesskab og sætter fokus på at styrke både den juridiske og den socialfaglige kvalitet i sagsbehandlingen på hele handicapområdet. Vi retter derfor dels blikket mod forståelsen af de relevante regler, dels mod den socialfaglige praksis. 

Formålet med kurserne er at styrke myndighedsarbejdet hos den enkelte rådgiver og dermed bidrage til, at borgere i alle aldre både får en lovmedholdelig sagsbehandling og oplever et tillidsfuldt samarbejde med kommunen.

Kurserne tilbydes i perioden 2023-2025 og vil tage forskellige temaer op. I første halvår 2023 var der fokus på inddragelse på børne- og voksenhandicapområdet. I andet halvår 2023 tilbyder vi et kursus om opfølgning på voksenhandicapområdet. 

Om kurset

På kurset får I viden om dels de juridiske rammer for den løbende opfølgning på ydelser efter serviceloven på voksenhandicapområdet, dels socialfaglige opmærksomhedspunkter i opfølgningsarbejdet.

Gennem oplæg og dialog vil kurset sætte spot på, hvordan opfølgning kan styrke kvaliteten i sagsbehandlingen med fokus på samarbejdet mellem myndighed og udfører, handleplanen og det personrettede tilsyn.

Program meldes ud primo september, hvor det vil være tilgængeligt i tilmeldingsmodulerne nedenfor og også sendes direkte til deltagerne.

Målgruppe og kursusformer

Målgruppen for kurserne er kommunale myndighedssagsbehandlere på voksenhandicapområdet.

Kurserne varer en enkelt dag og bliver tilbudt dels som fysiske kurser i Aarhus, København og Odense, dels som et virtuelt kursus, der kan tilgås af alle.

Begge kursusformer vil give mulighed for dialog og læring på tværs af kommuner.

De fysiske kurser

Tilmeldingen foregår via NemTilmeld:

Tilmeld dig kurset i Odense den 6. november 2023
Tilmeld dig kurset i Aarhus den 27. november 2023
Tilmeld dig kurset i København den 29. november 2023

Virtuelt kursus

Det virtuelle kursus holdes den 15. november 2023 over Zoom.
 
Tilmeldingen foregår via NemTilmeld:

Tilmeld dig det virtuelle kursus den 15. november 2023

Hvis du vil vide mere

Kursustilbuddet hører under det samlede initiativ Retssikkerhed og tillid på handicapområdet:

Læs mere om baggrunden for kurserne

Opdatering pr. 4. september 2023: Kurset i Aarhus var tidligere annonceret til den 22. november 2023, men er flyttet til den 27. november. Alle, der har været tilmeldt den oprindelige dato, får direkte besked. Red.

Kontakt

Jennifer Nim Rushton
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her