Konference: Implementering af VUM 2.0

11-10-2023

Hvordan kan kommunerne gennemføre en god implementering af Voksenudredningsmetoden? Hvad vil det sige at forbedre praksis gennem prøvehandlinger? Det stiller vi skarpt på, når Social- og Boligstyrelsen inviterer landets kommuner til konference i Middelfart den 11. december 2023.

Kommunerne er i gang med at implementere den opdaterede voksenudredningsmetode (VUM 2.0), der skal sikre kvalitet i sagsbehandlingen og retssikkerhed for borgerne. Metoden understøtter samtidig en recovery-orienteret tilgang, hvor borgerens håb, ønsker og drømme for fremtiden er styrende for indsatsen. 

Men det er ikke en simpel opgave at tilrettelægge, udvikle og forankre nye arbejdsgange og metoder i en virkelighed, som er i konstant forandring, og arbejdet kalder på både nye samarbejder, kompetenceudvikling og fælles forståelse af implementeringsprocessen.

For at understøtte kommunernes arbejde med metoden tilbyder Social- og Boligstyrelsen nu en konference, som sætter fokus på de drivkræfter og barrierer, der ligger i implementeringen af VUM 2.0. 

Det kan du opleve på konferencen

Konferencen vil byde på oplæg og videns-sessioner med udgangspunkt i Social- og Boligstyrelsens koncept for hjælp til implementering af VUM 2.0.

Vi går tæt på praksis og tager udgangspunkt i de erfaringer, der allerede er gjort i en kommune ud fra et konkret VUM 2.0-implementeringsforløb.

Du får viden om, hvordan metoden kan implementeres i det daglige arbejde gennem prøvehandlinger, og du får konkrete redskaber, der kan understøtte implementeringen af VUM 2.0, hvad enten du er myndighed eller udfører. Der vil desuden blive sat fokus på hvordan implementering af datadelen i metoden kan bidrage til en bedre styring og udvikling af kvaliteten i sagsbehandlingen.

Praktiske oplysninger

Konferencen henvender sig til ledere, superbrugere i VUM 2.0 og nøglepersoner i implementeringen af metoden (både myndighed og kommunale udførere). 

Konferencen bliver afholdt den 11. december 2023 i Middelfart.
Se det overordnede program for konferencen her.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig og foregår via NemTilmeld:

Tilmelding og yderligere oplysninger

 

Hjælp til at implementere VUM 2.0

Kommunernes myndighedsafdelinger kan få hjælp af Social- og Boligstyrelsen til at styrke brugen af voksenudredningsmetoden på de områder, hvor kommunerne oplever udfordringer med implementeringen.

Med et VUM 2.0-implementeringsforløb får kommunen viden og redskaber til at implementere metoden i den daglige praksis og senere fortsætte udviklingsarbejdet på egen hånd.

Læs mere om tilbuddet

Kontakt

Maria Cramer Holck Larsen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her