Koncept for strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien

26-01-2023

Social- og Boligstyrelsen har netop færdiggjort et ambitiøst koncept for, hvordan kommuner kan arbejde med strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering. Konceptet skal bidrage til, at mange flere med psykiske lidelser kan få hjælp til at komme sig og mulighed for at leve det liv, de drømmer om.

Landets kommuner oplever et stigende pres på socialpsykiatrien. Heldigvis ved vi, at mange mennesker med psykiske vanskeligheder kan komme sig og opnå et tilfredsstillende liv, hvis de får den rette støtte.

Forskning viser, at en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang, som har fokus på det enkelte menneskes håb, ønsker og drømme for fremtiden, virker. Der er mange gode grunde til at omlægge socialpsykiatrien til recovery-orienteret rehabilitering – både for den enkelte borger og ud fra et fagligt og økonomisk perspektiv.

Mange kommuner er allerede inspireret af en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang, men der er fortsat et stykke vej i forhold til at have et systematisk fokus på denne måde at arbejde på.

Derfor offentliggør Social- og Boligstyrelsen nu et samlet koncept for at udvikle og omlægge socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering.

Ét koncept, flere udgivelser

Konceptet består af syv udgivelser, som er målrettet de forskellige aktører i socialpsykiatrien. Konceptet indeholder derfor publikationer til den strategiske ledelse, myndighedsområdet, de sociale tilbud, borgerne og samarbejdspartnere i og uden for kommunen.

Konceptet giver inspiration og konkrete handleanvisninger til alle dem, der sætter rammer og retning for, arbejder i eller modtager indsatser i socialpsykiatrien. Udgangspunktet for konceptet er, at en strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien forudsætter, at alle arbejder i samme retning.

”Jeg tror på, at det nye koncept bliver til gavn i mange kommuner, og at mange borgere med psykiske vanskeligheder får glæde af det - simpelthen fordi de får en støtte, der opleves som mere relevant i forhold til det liv, den enkelte gerne vil leve,” siger vicedirektør Jakob Lynge Lind, Social- og Boligstyrelsen.

Konceptets otte principper

Konceptet bygger på otte retningsgivende principper for recovery-orienteret rehabilitering.

Principperne er:

  1. Tag udgangspunkt i borgernes håb, ønsker og drømme
  2. Fokusér på borgernes ressourcer
  3. Inddrag borgernes netværk og de almene fællesskaber
  4. Mød borgerne med åbenhed, tillid og respekt
  5. Hjælp borgerne så tidligt som muligt
  6. Arbejd koordineret med borgernes samlede livssituation
  7. Følg op, så indsatsen altid er den rette
  8. Brug viden og metoder, der virker

Se det samlede koncept og alle udgivelser


Læs om recovery-orienteret rehabilitering generelt

Baggrund

Konceptet er udviklet i et partnerskab med Roskilde, Rudersdal, Herning og Randers kommuner og konsulenthuset PwC i perioden 2019-2022.

Konceptet inkluderer også viden og erfaringer fra satspuljeinitiativet ´Styrket kvalitet i indsatsen i socialpsykiatrien´ (2019-22).

Kontakt

Pauline Lunding
Chefkonsulent

Nyt redskab på vej

I uge 5 offentliggør Social- og Boligstyrelsen et nyt redskab, Socialpsykiatriens Nøgletal.

Det kan bruges til nemt og hurtigt at følge omlægningen i egen kommune.

Man kan også sammenligne sin egen kommune med andre kommuner.

Følg med i nyhedsbrevet!

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her