Pulje: Koloniophold mv. for børn og unge med handicap og deres forældre og søskende (Handicappuljen)

29-03-2023

Der er udmeldt en ansøgningspulje til støtte af koloniophold, familieferier i ind- og udland og kursusvirksomhed for børn og unge med et handicap, og deres forældre og søskende.
Ansøgningsfrist: 17. maj 2023 kl. 12:00.

Social- og Boligstyrelsen har udmeldt den såkaldte Handicappulje.

Ansøgningspuljen udmøntes med inddragelse af et bevillingsudvalg bestående af repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer og Sjældne Diagnoser.

Midlerne forventes afsat på finansloven for 2023, og udmøntes under forudsætning af finanslovens endelige vedtagelse.

Formål

Formålet med puljen er at give tilskud til støtte af koloniophold, familieferie i ind- og udland og kursusvirksomhed for børn og unge under 25 år, der har et handicap, og deres forældre og søskende.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er børn og unge under 25 år, der har et handicap, og deres forældre og søskende.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 17. maj 2023 kl. 12:00.            

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger. Enkeltpersoner/familier, der ønsker at søge, skal henvende sig til deres respektive organisation/forening.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes NemID-medarbejdersignatur (med foreningens CVR-nummer) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger. 

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen afholder et virtuelt informationsmøde om puljen den 19. april 2023 kl. 10:00-10:45, hvor der orienteres nærmere om ansøgningsprocessen.

Tilmeld dig mødet

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her