Forskningsmidler skal styrke psykiatrien

11-05-2023

Danmarks Frie Forskningsfond har nu udmeldt en pulje til forskere på 100 millioner kr. under overskriften ”Bedre rammer for psykiatrien”. Puljen skal understøtte psykiatriaftalens intentioner vedrørende forskning. Der er ansøgningsfrist den 14. juni 2023.

Det skønnes, at op mod halvdelen af os i løbet af livet vil blive ramt af psykiske vanskeligheder og at 15 pct. af landets børn og unge vil få en psykiatrisk diagnose inden de fylder 18 år. Omkostningerne er store både menneskeligt og økonomisk, og psykiatrien er under pres i både regioner og kommuner. Det fremgår af det faglige oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien.  

Det faglige oplæg peger på et stort behov for viden om mental sundhed og om, hvordan man både i socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien bedst og mest effektivt kan hjælpe de mennesker, der rammes af psykiske lidelser.

100 mio. kr. til forskning

I forlængelse af den politiske aftale om en 10-årsplan for psykiatrien har Danmarks Frie Forskningsfond derfor i april udmeldt en pulje på 100 millioner kroner under overskriften Bedre rammer for psykiatrien.

Midlerne skal understøtte aftalens intentioner om øget forskning og er afsat som led i fordelingen af forskningsreserven i 2023.

Skal vi styrke indsatsen for mennesker med psykiske vanskeligheder, har vi brug for forskning, der både udspringer af og forankres i praksis. Jeg håber, at puljemidlerne vil inspirere til mange forskningsprojekter på tværs af socialområdet og sundhedsområdet, der både kan give nye faglige indsigter og være med til at løfte den nære indsats og støtte til de mange børn, unge og voksne, der kæmper med mistrivsel og psykiske lidelser,” siger Social- og Boligstyrelsens direktør Ellen Klarskov Lauritzen.  

Om puljen

Puljen kan søges af forskere.

Midlerne skal blandt andet gives til forskning i forebyggelse, årsagsforhold, tidlig indsats, behandling, kvalitet, sammenhæng og bruger- og pårørendeinddragelse, mistrivsel og ensomhed mv.

Der kan desuden søges midler til klinisk forskning inden for psykiatri.

Det fremhæves, at der i ansøgningen skal redegøres for, hvorledes projektet adresserer opslagets tema om
bedre rammer for psykiatrien.

Der er ansøgningsfrist til puljen den 14. juni 2023 kl. 12.00.

Se nyheden og det fulde opslag hos Danmarks Frie Forskningsfond

Hvis du vil vide mere

De faglige oplæg til 10-årsplanen for psykiatrien blev udgivet i januar 2022 og er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen.

Læs mere om det faglige oplæg

På baggrund af oplægget blev der i september 2022 indgået en bred politisk aftale, der satte rammen for udviklingen af psykiatrien over de næste 10 år. Aftalen er tilgængelig hos Sundhedsministeriet:

Hent den politiske aftale om psykiatrien (pdf)

Den politiske aftale om fordeling af forskningsreserven i 2023 blev indgået i februar 2023. Aftalen kan hentes på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside:

Hent den politiske aftale om forskningsreserven (pdf)

Indsatsen skal ses i sammenhæng med den nationale forskningsstrategi fra 2015 ’ Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser – en national strategi’. Strategien kan hentes på Sundhedsministeriets hjemmeside;

Hent forskningsstrategien (pdf)

Kontakt

Adriana Pljevaljcic
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her