Forældres oplevelse af inddragelse i sagsbehandlingen

15-03-2023

Forholdet mellem forældre og sagsbehandler er pr. definition asymmetrisk. Men måden, forældrene mødes på, har stor betydning for deres oplevelse af inddragelse. Også faktorer som personaleskift og omfanget af gennemsigtighed og information er væsentlige. Det fremgår af en ny vidensindsamling, der er udarbejdet af VIVE i regi af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv.

Forældre skal inddrages, når myndighederne behandler en sag om deres barn. Det er ikke blot en rettighed, men også et forhold der øger kvaliteten af sagsbehandlingen og udbyttet af de indsatser, der iværksættes i familien.

Men hvilke faktorer kan påvirke processen? Det beskriver VIVE i en ny vidensindsamling om inddragelse af forældre - set fra forældrenes eget perspektiv.

Anerkendende tilgang giver bedre inddragelse

Vidensindsamlingen viser, at der er adskillige faktorer, der kan påvirke inddragelsen af forældre. Forældre kan have mange forskelligartede reaktioner og følelser forbundet med at have en social myndighed i deres liv, herunder angst og frygt. Det kan derfor være værdifuldt, at socialrådgiveren tidligt i kontakten arbejder direkte og åbent med relationen til forældrene og møder dem med en empatisk tilgang, hvor det anerkendes, at de står i en vanskelig livssituation.

Mange forældre har oplevet at blive mødt med en ’risiko- eller mangel-tilgang’, og det hæmmer deres inddragelse. Derimod kan en tilgang, hvor deres indsats og perspektiver værdsættes, indgyde håb hos forældrene om, at socialrådgiveren faktisk kan hjælpe dem, og at det nytter at samarbejde.

Deltagelse kræver gennemsigtighed

Er rammer og vilkår for sagsbehandlingen præget af manglende ressourcer, et stort antal sager og personaleskift, vil det påvirke inddragelsen negativt. Det samme gælder manglende gennemsigtighed og utilstrækkelig information. Hvis forældrene skal have mulighed for at kunne deltage aktivt, så har de brug for at forstå, hvad der sker og hvorfor.

Forældrene er gennemgående meget opmærksomme på asymmetrien som præmis, men måden magten forvaltes på er central. Vidensindsamlingen peger her på et behov for forandring i den måde, forældrene mødes på, og den rolle, de får tildelt, så de i højere grad har reel indflydelse frem for primært at være deltagere i en på forhånd defineret proces.

Fædrene skal have mere fokus

I vidensindsamlingen fremhæves fædre desuden som en målgruppe, som kræver en særlig opmærksomhed i sagsbehandlingen. Ofte ses fædre enten som en risiko eller en ressource. Der er derfor behov for flere nuancer omkring fædrenes bidrag og deltagelse i barnets liv.

Hent vidensindsamlingen om forældreinddragelse

Om Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv er etableret i et tæt samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår.

Videnscenteret tilbyder bl.a. rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb til fagpersoner, afholder konferencer og webinarer samt udarbejder og formidler vidensindsamlinger.

Vidensindsamlingen om forældreinddragelse er den fjerde i en række, der udgives af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv.

Se alle udgivelserne

Læs mere om videnscenteret

Kontakt

Louise Daugaard Madsen
Fuldmægtig
Børne- og Ungehandicap

Børnene Først

 Med den politiske aftale ’Børnene Først’ (2021) lægges der op til at give børn og unge en række nye rettigheder, der styrker deres inddragelse i egen sag.

Læs mere om Børnene Først