Få støtte til at udvikle den sociale stofmisbrugsbehandling

09-02-2023

Social- og Boligstyrelsen tilbyder udviklingsforløb til tilbud, der yder social stofmisbrugsbehandling. Forløbene er gratis, tværkommunale og tager udgangspunkt i de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling. Der er frist for henvendelser den 27. marts 2023.

Social- og Boligstyrelsen tilbyder udviklingsforløb om kvalitetsudvikling i social stofmisbrugsbehandling til relevante behandlingstilbud.

Forløbet har både et fagligt fokus, som tager afsæt i de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling, og et implementeringsfokus. Forløbet er tværkommunalt, og som led i forløbet er der derfor fokus på, at behandlingstilbuddene kan drage nytte af hinandens viden og erfaringer.

Forløb efter jeres behov

I udviklingsforløbet får behandlingstilbuddene støtte til at afdække deres udviklingsbehov og at styrke kvaliteten i den sociale stofmisbrugsbehandling på deres tilbud. Forløbet tager udgangspunkt i tilbuddenes individuelle ønsker og behov samt et selvvagt tema fra de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling. Temaerne til forløbet kan fx være:

  • Helhedsorienteret arbejde i behandlingstilbuddet
  • Samarbejde med andre aktører
  • Behandlingsplan og arbejdet med borgerens mål
  • Behandlingsgarantien og afdækning
  • Kvalitetsudvikling med udgangspunkt i borgerinddragelse og data.

Udviklingsforløbet består af to workshop-dage, et opfølgningsmøde samt individuel forberedelse.

Målgruppe for udviklingsforløb

Forløbet er gratis og kan søges af kommunale, regionale og private behandlingstilbud efter servicelovens § 101. Udviklingsforløbet er fortrinsvist målrettet behandlingstilbud, som ikke tidligere har deltaget i et forløb om implementering af de nationale retningslinjer. Alle behandlingstilbud er dog velkomne til at rette henvendelse.

Praktisk info

Udviklingsforløbene tilbydes både i foråret og efteråret 2023.

  • Datoer for forårsforløb: 8. maj og 6. juni
  • Datoer for efterårsforløb: 21. september og 24. oktober
  • Henvendelsesfrist for begge forløb: 27. marts 2023

Læs mere om tilbuddet

Om de nationale retningslinjer

De nationale retningslinjer blev udgivet første gang i 2016 i samarbejde med centrale aktører på stofmisbrugsområdet og blev opdateret i 2020 bl.a. på baggrund af lovændringer i §101, ny forskning og erfaringer fra praksis.

Læs mere om de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Kontakt

Rebecca Marie Broholm-Little
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her