Workshops: De tavse børn

20-04-2023

Børn med selektiv mutisme er ikke tavse, fordi de mangler kommunikative færdigheder; deres tavshed er udtryk for en angsttilstand. VISO inviterer til ekstra workshops for både forældre og fagprofessionelle, som ønsker mere indblik i, hvordan man bedst hjælper børnene. Det er gratis at deltage.

Selektiv mutisme er en angstlidelse, der typisk rammer børn, og som indebærer, at barnet i nogle sammenhænge ikke taler, selvom han eller hun har et fuldt funktionelt sprog.

Ofte taler børn med selektiv mutisme spontant og entusiastisk med deres forældre, søskende og andre nære familiemedlemmer, men i børnehaven eller skolen er de konsekvent tavse, eller snakker kun med enkelte andre børn, når ingen andre hører det.

Få viden og redskaber

Det er VISOs erfaring, at både fagfolk og forældre kan savne viden om denne form for angst og efterspørger redskaber til, hvordan man bedst kan arbejde med at øge kommunikationen hos barnet og understøtte udvikling og trivsel.

Derfor har vi gennemført en række gratis workshops landet over, hvor der blev sat fokus på den nyeste viden og giver inspiration til, hvordan man bedst kan hjælpe det enkelte barn.

Populære workshops

Der har været meget stor interesse for workshopsene, og derfor udbyder VISO yderligere en workshop for fagprofessionelle i København. Personer, der har været skrevet på venteliste, vil blive prioriteret først, men skal selv melde sig til. Der er også ekstra pladser, der er generelt til rådighed.

Desuden afholder vi en erstatning for to planlagte workshops i Odense, som måtte aflyses pga. sygdom. Den ene er for fagprofessionelle og den anden for forældre. Her vil de tilmeldte fra de aflyste workshops blive prioriteret, men skal dog selv melde sig til igen. Også her vil der være ekstra pladser til rådighed.
.
Tilmeld dig workshop i Odense 25. maj (fagprofessionelle)

Tilmeld dig workshop i Odense 25. maj (forældre)

Tilmeld dig workshop i København 1. juni (fagprofessionelle)

Hvis du vil vide mere

VISO har udgivet flere publikationer og to podcasts om selektiv mutisme:

Læs mere om udgivelser og podcasts

Kontakt

Ellen Vibe Pedersen
Konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her