E-læringsforløb i Voksenudredningsmetoden

09-02-2023

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet et e-læringsforløb om voksenudredningsmetoden (VUM 2.0). Forløbet stilles frit til rådighed og giver indsigt i metodens faser og redskaber på en lettilgængelig og overskuelig måde

Voksenudredningsmetoden (VUM) skal generelt bidrage til, at sagsbehandlingen for voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer er tidssvarende, lovmedholdelig og understøtter god kvalitet. Metoden understøtter alle dele af sagsbehandlingen, inklusiv udførers arbejde med mål og dokumentation af indsatsen.

VUM blev udviklet i 2011-13 og er siden ajourført i takt med ny viden og lovgivning. I den nuværende udgave, VUM 2.0, er der et skærpet fokus på, at recovery og rehabilitering begynder allerede i sagsbehandlingen. Der lægges op til, at der arbejdes tæt sammen med borgeren, og at der tages afsæt i dennes ønsker, håb og drømme, når det vurderes, hvilken støtte borgeren har behov for.

E-læring for alle fagpersoner

For at formidle metodens indhold på en overskuelig og let tilgængelig måde, har Social- og Boligstyrelsen udarbejdet et e-læringsforløb, der nu stilles frit til rådighed for alle, der arbejder med VUM eller på anden led har interesse i metoden.

E-læringen er udviklet i forbindelse med videreudviklingen af VUM. Forløbet gennemgår alle metodens faser og redskaber, og inkluderer også elementerne fra Fælles Faglige Begreber, der er indarbejdet i metoden.

E-læringsforløbet i VUM henvender sig især til dig, der er:

  • Kommunal myndighedssagsbehandler på voksenområdet
  • Leder af kommunal myndighed på voksenområdet
  • It-ansvarlig eller systemsuperbruger på VUM 2.0
  • Medarbejder på socialt tilbud for voksne
  • Leder af socialt tilbud for voksne.

Sådan kan du bruge e-læringsforløbet

E-læringsforløbet er bygget op om en række oplæg, grafiske illustrationer, små øvelser og quizzes samt bidrag fra borgere og fagpersoner på området.

E-læringsforløbet kan anvendes som:

  • Introduktion til VUM 2.0
  • Genopfriskning af VUM 2.0
  • Supplement til anden undervisning eller andet materiale, herunder håndbogen i VUM

Det tager ca. 1½ time at gennemgå forløbet. Der kan holdes pause undervejs, så læringen kan deles op i mindre bidder efter behov.

Gå til e-læringsforløbet i VUM2

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om VUM 2.0 her på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside, hvor du også finder den seneste udgave af håndbogen fra december 2022.

Læs om VUM generelt her

Hent håndbogen om VUM her

Kontakt

Maj-Britt Lundum Storm
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her